Hvaba?? Manglende Vidnesbyrd Hvaba??

Pagtens Ark var først klar i kapitel 37.
Pagtens Ark

Ude i ørkenen beordrer Moses sin storebror, Aron, at stille noget manna i en krukke foran De Ti Bud:

2 Mosebog 16,33 Og Moses sagde til Aron: "Tag en krukke, kom en hel omer manna i den, og stil den foran Herren til opbevaring til jeres efterkommere."
2 Mosebog 16,34 Aron stillede den til opbevaring foran Vidnesbyrdet, sådan som Herren havde befalet Moses.

Problemet er bare, at i kapitel 16 havde jøderne endnu ikke modtaget stentavlerne med De Ti Bud. Det sker først i kapitel 31:

2 Mosebog 31,18 Da han var færdig med at tale med Moses på Sinajs bjerg, gav han ham Vidnesbyrdets to tavler, stentavler beskrevet med Guds finger.

Kristne bortforklaringer
Bibelselskabet skriver i en note til dette vers: »Vidnesbyrdet, forkortelse for Vidnesbyrdets ark, er en betegnelse for pagtens ark«. Bibelselskabet tilføjer en krydshenvisning til 2 Mosebog 25,16 og 21, hvor Gud anviser, hvorledes Pagtens Ark (billedet til højre) skal se ud.

Hvis det skal være et forsøg på at reducere anakronismen med et par kapitler, så er det et mislykket forsøg, der kun gør tingene værre, for kapitel 25-30 er netop byggeanvisninger til tabernaklet herunder Pagtens Ark. Det er først i kapitel 31, at Gud udpeger en håndværker »Se, jeg har udvalgt Besal'el, søn af Uri« (2 Mosebog 31,2). I kapitel 35 fortæller Moses, at håndværkeren skal til at lave udkast: »Se, Herren har udvalgt Besal'el, søn af Uri […] til at udføre al slags arbejde, lave udkast til kunstneriske arbejder« (2 Mosebog 35,30-32). I kapitel 36 starter indsamlingen af masser af guld, og i kapitel 37 bliver arken dekoreret med keruber af guld. Vi skal helt frem til midten af sidste kapitel i 2 Mosebog, før tavlerne bliver placeret i arken (2 Mosebog 40,20).

Så med Bibelselskabets fortolkning er selvmodsigelsen endnu større: Aron har stillet mannaen foran Pagtens Ark, 24 kapitler før Pagtens Ark er fremstillet og taget i brug.

2 Mosebog 35,30: Moses sagde til israelitterne: "Se, Herren har udvalgt Besal'el, søn af Uri, søn af Hur fra Judas stamme,
2 Mosebog 35,31: og fyldt ham med Guds ånd, med visdom og klogskab og indsigt til at udføre al slags arbejde,
2 Mosebog 35,32: lave udkast til kunstneriske arbejder i guld, sølv og bronze,
2 Mosebog 40,20: Så tog han Vidnesbyrdet og lagde det i arken, anbragte bærestængerne på arken og lagde sonedækket oven på arken.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, Firekildehypotesen, Udvandringen fra Egypten, De Ti Bud