Hvaba?? Hvornår kommer vi i Himlen? Hvaba??

Til venstre: Lazarus i Abrahams skød.
Til højre: den rige mand i Helvede.
lazarus

Hvornår skal vi op i himlen? En lang række steder i Biblen fortæller, at alle de døde vil genopstå samtidigt — nemlig til Dommedag.

Her er et enkelt eksempel lige fra Baby Jesus' søde læber, hvor han fortæller, at de mænd, der levede samtidig med Jonas og hvalfisken, skal genopstå samtidig med Jesus' tilhørere:

Matthæus 12,41 Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken, og se, her er mere end Jonas.

Den slags kunne man tillade sig at tro i den tidlige kristendom, for man troede også, at Jorden var lige ved gå under.

Nu er der gået næsten 2.000 år, uden at vi endnu har hørt Gabriel støde i trompeten. Derfor har kristne for længst fundet ud af at kigge på andre vers. Tag historien om Lazarus: Lazarus dør og kommer direkte i himlen, hvor han vugger i Abrahams skød, mens den rige mand ryger direkte i Helvede og pines.

Lukas 16,22 Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet.
Lukas 16,23 Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød.

Denne historie er den eneste vi har "fra den anden side", og den viser tydeligt, at man kommer til belønningen/straffen umiddelbart, efter at man dør.

Man begynder at forstå, at selv Paulus var i tvivl.

Kristne bortforklaringer
Hvis man nævner Lazarus, vil man med det samme få at vide, at "det er bare en lignelse".

Problemet med denne bortforklaring er for det første, at den Hellige Skrift forsikrer os, at alt, hvad Jesus sagde, var lignelser: »han talte ikke til dem undtagen i lignelser« (Markus 4,33-34). Hvis ikke vi kan bruge historien om Lazarus, så kan vi altså se bort fra stort set alt, hvad Jesus nogensinde har sagt.

For det andet er det et åbent spørgsmål, om det overhovedet er en lignelse. Bibelselskabet skriver ganske vist »Lignelsen om den rige mand og Lazarus« i overskriften, men det må stå for egen regning. Selve Bibelteksten siger ingen steder, at det er en lignelse. I kapitel 14 og 15 fortæller Jesus en række lignelser, der betegnes som sådan, men i kapitel 16 stopper han op for at kaste sig over sin anden yndlingsbeskæftigelse: At skælde farisæere ud.

Efter at have brugt fem vers på at undervise farisæerne går han over til at fortælle om Lazarus, uden at hverken han eller teksten betegner historien som en lignelse. Her skal det tilføjes, at Bibelen ikke har (andre) eksempler på, at en lignelse kan handle om navngivne personer.

Der er altså ikke til at afgøre, om der er tale om en lignelse eller undervisning.

For det tredje er det, at man kan gå direkte til Paradis, ikke i modstrid med Lukas' teologi. Det var jo det, Jesus sagde til den angrende røver på korset til sidst i Lukasevangeliet: I dag skal du være med mig i Paradis.

Markus 4,33: Med mange af den slags lignelser talte han ordet til dem, sådan som de nu kunne fatte det;
Markus 4,34: han talte ikke til dem undtagen i lignelser, men når de var alene, forklarede han det hele for sine disciple.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Lukas