Hvaba?? Vandet skal ikke dække jorden igen Hvaba??

Noas Ark ankommer til Køge Havn.
Køge Havn

Salme 104 handler om den første skabelsesberetning. Dengang Gud skilte lyset fra mørket og skilte vandet fra jorden:

Salme 104,5 Jorden gav du sin faste grundvold, den rokkes aldrig i evighed.
Salme 104,6 Urdybet dækkede den som en dragt, vandet stod op over bjergene.
Salme 104,7 Det flygtede for din trussel, skræmt af din torden løb det sin vej
Salme 104,8 op over bjerge og ned gennem dale til det sted, du havde fastsat for det.
Salme 104,9 Du satte en grænse, det ikke må overskride, det skal ikke dække jorden igen.

Åbenbart har forfatteren aldrig hørt eventyret om Noas ark, for som bekendt skete det jo igen, at »vandet stod op over bjergene« og kom til at »dække jorden igen«.

1 Mosebog 7,19 Højere og højere steg vandet over jorden, så alle de høje bjerge under himlen blev skjult.

Kristne bortforklaringer
Den kristne automatreaktion er, at "sådan kan man ikke fortolke salmen". Men heldigvis er det ikke noget, jeg selv har fundet på. Argumentet stammer fra denne meget kristne hjemmeside: God and Science, Evidence for God.

Men lad os give det sidste ord til Gud selv. Har havet nogensinde dækket Jorden siden skabelsen?

Jeremias 5,22 Frygter I mig ikke, siger Herren, skælver I ikke for mig? Jeg gjorde dog sandet til grænse for havet, et ældgammelt skel, det ikke måtte overskride; bølgerne bruser, men formår det ikke, de larmer, men kan ikke overskride det.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, Salmernes Bog, Jeremias