Hvaba?? Ravne i logikken Hvaba??

1 Mosebog 8,9: "Men duen fandt ikke et sted, hvor den kunne sætte sig"
Pave JP II

Da eventyret om Noas ark er ved at slutte, kommer de første bjergtoppe til syne. Fyrre dage senere sender Noa en ravn ud — og noget senere en due.

1 Mosebog 8,5 Vandet blev ved med at falde indtil den tiende måned; første dag i den tiende måned kom bjergtoppene til syne.
1 Mosebog 8,6 Efter fyrre dages forløb åbnede Noa den luge, han havde lavet i arken,
1 Mosebog 8,7 og sendte en ravn ud. Den fløj frem og tilbage, indtil vandet var tørret bort fra jorden.
1 Mosebog 8,8 Så sendte han en due ud for at se, om vandet var forsvundet fra jordens overflade.
1 Mosebog 8,9 Men duen fandt ikke et sted, hvor den kunne sætte sig, så den vendte tilbage til ham i arken, fordi der var vand over hele jorden; Noa rakte hånden ud og tog den ind til sig i arken.

Duen vendte tilbage til arken, for den »fandt ikke et sted, hvor den kunne sætte sig«. Hvorfor ikke det, når det var over 40 dage siden, bjergtoppene var fremme? Alligevel påstår Bibelen, at jorden var dækket af vand, så der ikke var plads til to duefødder: »fordi der var vand over hele jorden«. Var vandet steget igen?

Og hvad blev der af ravnen? Den »fløj frem og tilbage, indtil vandet var tørret bort fra jorden«. Skal det forstås, som om vandet allerede var tørret væk, da Noa sendte duen ud? Eller var det en super-ravn, der kunne flyve i ugevis?

Hvad var i grunden formålet med at sende en ravn ud? Der står ikke, at den kom tilbage, men på den anden side må ravnen have vendt tilbage til arken på et tidspunkt, eftersom der kun var to ravne i hele verden. Ravnen er med på listen over afskyelige fugle, og derfor var der kun et par af dem i arken. Så hvis ikke ravnen var vendt tilbage til arken, ville der ikke være ravne i dag. Men hvis ravnen vendte tilbage, hvad var så formålet med at sende en due? Og hvorfor kunne duen ikke finde land, når ravnen allerede havde fløjet rundet »indtil vandet var tørret bort fra jorden«?

Ja, og nu hvor vi alligevel er i gang: Hvorfor skulle Noa overhovedet sende fugle ud? Kunne han ikke bare selv kigge ud af vinduet? Og hvis ikke der var vinduer i arken, hvordan fik han så fuglene ud?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, Firekildehypotesen