Hvaba?? Det største mirakel i hele Bibelen Hvaba??

Gud fodrer sit folk med manna. Til højre i billedet ankommer de første vagtler.
Vagtler

I dag vil vi kigge på det største mirakel i hele Bibelen. Det mærkelige er, at selvom historien viser Guds grænseløse evne til at give rige gaver, hører man aldrig en præst holde søndagsprædiken over denne tekst.

Episoden starter efter ca. 1 år i ørkenen, hvor jøderne er trætte af kun at spise manna. De vil have noget kød, og Gud lover, at det skal de få, »indtil det står ud af næsen på jer«

4 Mosebog 11,18 Og til folket skal du sige: I skal hellige jer med henblik på i morgen, så skal I få kød at spise. I har jo grædt og sagt: 'Bare vi kunne få kød at spise! Vi havde det godt i Egypten.' Og det har Herren hørt. Men nu skal Herren give jer kød at spise!
4 Mosebog 11,19 I skal spise det, ikke én dag, ikke to eller fem dage, ikke ti eller tyve dage,
4 Mosebog 11,20 men en hel måned, indtil det står ud af næsen på jer, og I bliver dårlige af det; for I har forkastet Herren, som bor hos jer, og I har grædt og sagt til ham: Hvorfor drog vi dog ud af Egypten?"

Kykkeliky Nu er det ikke, fordi jøder nødvendigvis har store næser, men der skal ret meget kød til, før det står ud af næsen på 2.502.200 jøder.

Selv Moses var vantro:

Kykkeliky 4 Mosebog 11,21 Moses svarede: "Her står jeg med seks hundrede tusind mand omkring mig, og så siger du, at du vil give dem kød, så de har nok at spise en hel måned!

De 600.000 mand er ikke medregnet Levis stamme, kvinder, børn under 20, gamle og invalider. Det er derfor, vi med et forsigtigt skøn ender på 2.502.200 jøder.

Men sandelig om Gud ikke leverede varen:

Kykkeliky 4 Mosebog 11,31 Da brød en storm fra Herren løs; den drev vagtler ind over lejren fra havet og kastede dem til jorden i et lag på to alen over et område så stort som en dagsrejse på alle sider af lejren.
4 Mosebog 11,32 Og folket samlede vagtler hele den dag og hele natten og hele næste dag; det mindste, nogen samlede, var ti homer. De bredte dem ud rundt om lejren.

Gud fik en storm til at drive en kæmpe flok vagtler fra havet. I øvrigt lever der ikke vagtler i havet, så det var vel en del af miraklet. Men hvor mange vagtler fik Gud blæst sammen?

Jødernes lejr med tabernaklet i midten.
N.B. Tegningen er ikke målfast.
Teltlejr

Det fremgår af teksten foroven, at vagtlerne lå »over et område så stort som en dagsrejse på alle sider af lejren« (4 Mosebog 11,31). Ifølge 4 Mosebog kapitel 2 var jødernes lejr kvadratisk (billedet til venstre). Hvis de 2.502.200 israelitter med deres slaver har presset sig godt sammen med alt deres kvæg, har lejren måske kun været 20×20 kilometer. Ifølge Jewish Encyclopedia er en dagsrejse 4.481.492,64 centimeter. Lad os runde ned til 40 km. Det vil sige, at vagtlerne har ligget i en cirkel med en diameter på 40 + 20 + 40 km, dvs. små 7.854 km2.

Bibelen fortæller, at vagtlerne lå »i et lag på to alen«. Bibelselskabet definerer en alen som 50 centimeter, altså et vagtel-lag på en meter, der har dækket et område væsentlig større end Sjælland, der er 7.031 km2.

Spørgsmålet er, om Gud også begravede selve lejren i vagtler. Bibelen siger, at »De bredte dem ud rundt om lejren«, hvilket man let kunne fortolke, som om vagtel-laget har været endnu højere inden i lejren end udenfor. Men lad os igen tage den fortolkning, der kræver det mindste mirakel, og trække størrelsen af lejren fra: 400 km2. Så er vi nede på 7.454 km2 vagtler.

Vi kan forsigtigt antage, at en vagtel fylder 8×8×8 centimeter. I praksis ville de nederste vagtler nok være noget fladere, men lad det ligge (ligesom vagtlerne). Det vil sige, at der har været 7.454×12.500×12.500×12 vagtler eller mere nøjagtigt: 13.976.215.312.500 vagtler. Det er måske derfor, der ikke er flere vagtler i havet i vore dage?

Kykkeliky Selvom disse knap 14.000 millarder vagtler skulle fordeles på 2.502.200 israelitter, har der stadig været 5.585.571 vagtler til hver israelit. Bibelen fortæller, at »det mindste, nogen samlede, var ti homer«. Bibelselskabet definerer en "homer" som knap 400 liter. Hver eneste af de 2.502.200 israelitter fik altså mindst 4.000 liter hav-vagtler.

Bibelen fortæller ikke, hvordan man får presset 5.585.571 vagtler ned i en 4.000 liters spand. På den anden side: Hvis hver jøde skulle samle sine 5.585.571 vagtler, og hvis vi generøst antager, at de kunne samle 1 vagtel i sekundet, ville det tage 65 dage. Derimod siger Bibelen, at de kun afsatte halvandet døgn til dette arbejde: »folket samlede vagtler hele den dag og hele natten og hele næste dag«. Dermed har hver jøde kun nået at samle 129.600 vagtler, hvilket vil sige, at 97,68% af vagtlerne stadig har ligget uberørt omkring lejren.

Det medfører, at hele den næste dags march er sket i et metertykt lag af rådnende vagtler. Spørg din lokale præst for detaljer, eller læs fortsættelsen på de to vagtel-historier.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 4 Mosebog, Udvandringen fra Egypten