Hvaba?? Moses' Død og Begravelse Hvaba??

Moses holder sin sidste tale. Djævelen og englen er parate til at slås om Moses' lig.
Moses

De fem Mosebøger slutter med, at Moses beskriver sin egen død og begravelse i Moabs land. Han var 120 år, da han døde, hans øjne var ikke blevet svage, hans livskraft ikke svundet:

5 Mosebog 34,5 Moses, Herrens tjener, døde dér i Moabs land, efter Herrens afgørelse,
5 Mosebog 34,6 og han begravede ham i dalen i Moabs land over for Bet-Peor; men den dag i dag ved ingen, hvor hans grav er.
5 Mosebog 34,7 Moses var 120 år, da han døde, hans øjne var ikke blevet svage, hans livskraft ikke svundet.
5 Mosebog 34,8 Israelitterne græd over Moses i tredive dage på Moabs sletter; så var sørgetiden for Moses forbi.
[.. .. ..][. . .]
5 Mosebog 34,10 Der fremstod ikke senere i Israel nogen profet som Moses, som Herren omgikkes ansigt til ansigt.

Hvordan kan Moses beskrive sin egen død? Og hvis Moses var død og begravet af Gud, hvordan kunne han så dukke op på bjerget (billedet til længere nede til venstre), dengang Jesus blev "forvandlet"?

Kommentar

Ovenstående er kun en selvmodsigelse, hvis man tror på, at Moses skrev Mosebøgerne, men det gjorde han. Vi har Jesus' ord for, at Moses skrev Mosebøgerne:

Johannes 5,46 Havde I troet Moses, ville I have troet mig; for det var mig, han skrev om.
Johannes 5,47 Men tror I ikke hans skrifter, hvordan skal I så tro mine ord?

Hvis ikke man tror på Moses som forfatter af Mosebøgerne, kan man ikke være kristen. Som Jesus siger: »hvordan skal I så tro mine ord?«

Jesus bliver "forvandlet", og Moses og Elias opstår for øjnene af de tre super-apostle.
Moses og Elias opstår

Jødisk og kristen bortforklaring #1

Den ene bortforklaring kommer fra en præstesøn, der levede kort tid efter Jesus. Historikeren Josephus levede år 37 til ca. 99 og var af jødisk præsteslægt. Hans bøger om jødernes oldtid er så autoriserede, som tænkes kan:

[…] Then as he was embracing Eleazar and Joshua and talking with them, suddenly a cloud came down on him and he disappeared in a particular valley. In the holy books he wrote that he died, to prevent them saying that he went to God because of his extraordinary virtue.

Josephus, Jødernes Oldtid, Bind 4, Kapitel 8, afsnit 48

Dér har vi forklaringen — direkte fra den jødiske præstesøns mund: Moses havde ganske vist skrevet i de hellige bøger, at han var død, men det var kun en hvid løgn: Moses havde bare ladet, som om han var død, for at folk ikke skulle tro, han var steget til himmels.

Rygterne om Moses' død er vildt overdrevne.

Jødisk og kristen bortforklaring #2

Filosoffen Filon af Alexandria (ca. 10 f.Kr. - ca. 45 e.Kr.) har en lidt anderledes fortælling: Inden Moses' sidste tale blev han forvandlet af Gud til et sol-lignende sind, og inden han fløj til Himlen, holdt han en tale, hvor han — fyldt af Helligånden — spåede om sin egen død og begravelse og om, hvad der ville ske efter hans begravelse: »while still alive he prophesied admirably what should happen to himself after his death, relating, that is, how he had died when he was not as yet dead«.(1)

Jødisk og kristen bortforklaring #3

Den mest populære bortforklaring blandt jøder og kristne er, at Moses skrev Mosebøgerne, men at Josva tilføjede de sidste par linier om hans død.

Denne bortforklaring står naturligvis ingen steder i Bibelen, og desuden skubber den bare problemet videre: Josvas Bog ender med, at Josva dør (Josva 24,29), og hvem skulle så have skrevet det?

Josva 24,29: Nogen tid efter døde Herrens tjener Josva, Nuns søn, 110 år gammel.

Kommentar

Lad os konstatere, at selvom vi accepterede alle disse jødiske og kristne (bort)forklaringer, ville der stadig være problemer. Der står i Mosebøgerne, at »den dag i dag ved ingen, hvor hans grav er« (som om man havde søgt længe), og at »der fremstod ikke senere i Israel nogen profet som Moses« (som om der siden da havde været en lind strøm af middelmådige profeter).

Teksten forsøger ikke selv at lade som om, den er skrevet i Moses i profetisk tilstand, eller at Josva har grebet pennen fra den døende Moses og tilføjet den sidste håndfuld vers. Den er tydeligvis skrevet mange hundrede år efter Moses' død, »den dag i dag«.

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Filon af Alexandria (ca. 10 f.Kr. - ca. 45 e.Kr.) fortæller om Moses' himmelfart:

[…] when he was about to depart from hence to heaven, to take up his abode there, and leaving this mortal life to become immortal, having been summoned by the Father, who now changed him, having previously been a double being, composed of soul and body, into the nature of a single body, transforming him wholly and entirely into a most sun-like mind
[…]
For when he was now on the point of being taken away, and was standing at the very starting-place, as it were, that he might fly away and complete his journey to heaven, he was once more inspired and filled with the Holy Spirit, and while still alive he prophesied admirably what should happen to himself after his death, relating, that is, how he had died when he was not as yet dead, and how he was buried without anyone being present so as to know of his tomb, because in fact he was entombed not by mortal hands, but by immortal powers, so that he was not placed in the tomb of his forefathers, having met with particular grace that no man ever saw.

(Moses' Liv af Filon, 51 / 288-291)


Mærker: 5 Mosebog, Josva, Johannes, Josephus, GT kontra NT