Hvaba?? Hvordan skal man behandle profeter? Hvaba??

Vælg dine profeter med omhu,
Dommedag

Falske profeter skal dræbes. Bibelen har en meget enkel test: Hvis profetens ord ikke går i opfyldelse, så taler han ikke Guds ord, og så skal han dræbes: »den profet skal dø!«.

5 Mosebog 18,20 Men den profet, der formaster sig til at tale noget i mit navn, som jeg ikke har befalet ham at sige, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø!"
5 Mosebog 18,21 Måske tænker du: "Hvor kan vi vide, at det, han taler, er noget, Herren ikke har sagt?"
5 Mosebog 18,22 Hvis en profet taler i Herrens navn og hans ord ikke indtræffer og går i opfyldelse, da er det et ord, som Herren ikke har talt. I formastelighed har profeten talt; fra ham behøver du ikke at frygte noget.

Ægte profeter skal også dræbes. Hvis profetens spådomme er sande, så er det »Herren jeres Gud, der sætter jer på prøve«, og derfor skal profeten alligevel dræbes:

5 Mosebog 13,2 Hvis der fremstår en profet eller en, der har drømmesyner, hos dig, og han giver dig et tegn eller et varsel,
5 Mosebog 13,3 og det tegn eller varsel, han har givet, indtræffer, og han siger: "Lad os følge andre guder, som du ikke før har kendt, og dyrke dem,"
5 Mosebog 13,4 da skal du ikke lytte til, hvad den profet eller den, der har drømmesyner, siger. Det er Herren jeres Gud, der sætter jer på prøve for at få at vide, om I elsker Herren jeres Gud af hele jeres hjerte og af hele jeres sjæl.
5 Mosebog 13,5 Herren jeres Gud skal I følge, ham skal I frygte, og hans befalinger skal I holde, ham skal I adlyde, ham skal I tjene, og ham skal I holde fast ved.
5 Mosebog 13,6 Men den profet eller den, der har drømmesyner, skal lide døden, for han har prædiket frafald fra Herren jeres Gud, som førte jer ud af Egypten og udfriede dig af trællehuset. Han har villet lede dig bort fra den vej, som Herren din Gud har befalet dig at vandre ad. Du skal udrydde det onde af din midte.

Folk, der spørger profeter til råds, skal dræbes, og hvis Gud lokker profeten til at svare, skal både spørger og profet slås ihjel:

Ezekiel 14,7 Hver eneste israelit og hver eneste bosiddende fremmed i Israel, som vender mig ryggen og ikke har andet i tankerne end sine møgguder og kun har det for øje, der blev årsag til hans skyld, og som kommer til profeten, for at han skal rådspørge mig, ham vil jeg, Herren, selv give svar.
Ezekiel 14,8 Jeg vender mig imod denne mand; jeg gør ham til et tegn og et ordsprog og udrydder ham af mit folk. Så skal I forstå, at jeg er Herren.
Ezekiel 14,9 Men bliver profeten lokket til at tale selv, så er det mig, Herren, der har lokket denne profet. Jeg løfter min hånd mod ham og udsletter ham af mit folk, Israel.
Ezekiel 14,10 Begge må bære deres straf; spørgeren og profeten er lige skyldige.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 5 Mosebog