Hvaba?? Mordet på Zakarias i templet Hvaba??

Jødernes Krig, bind 4: "hvordan Zakarias blev dræbt inden i templet af zeloterne".
Zakarias

Et af Jesus' mange "rants" mod farisæerne og de skriftkloge:

Matthæus 23,35 For over jer må alt det retfærdige blod komme, der er udgydt på jorden, lige fra den retfærdige Abels blod til blodet af Zakarias, Barakias' søn, som I dræbte mellem templet og alteret.

Men hvem er Zakarias så?

Den kristne fortolkning er normalt at læse det som "fra Abel i 1 Mosebog til Zakarias i 2 Krønikebog", hvor 2 Krønikebog er den sidste af de historiske bøger i det Gamle Testamente. Der er faktisk en Zakarias, der blev dræbt i templet i 2 Krønikebog:

2 Krønike 24,20 Så iklædte Guds ånd sig Zakarias, præsten Jojadas søn, og han trådte frem foran folket og sagde til dem: "Dette siger Gud: Hvorfor overtræder I Herrens befalinger, så I ikke har lykken med jer? Fordi I har svigtet Herren, har han også svigtet jer."
2 Krønike 24,21 Men de dannede en sammensværgelse mod ham, og på kongens befaling stenede de ham i forgården til Herrens tempel.

Desværre hed denne Zakarias' far ikke Barakias, og han blev ikke dræbt ved alteret, men i templets forgård:

Kristen bortforklaring #1

Der er en mulighed mere: Profeten Zakarias, søn af Berekja (Zakarias 1,1), der lægger navn til en af bøgerne i Bibelen. Berekja lyder som lidt i retning af Barakias.

Men Zakarias blev ikke dræbt i templet, dels fordi han levede i eksil i Babylon, og dels fordi det første tempel var revet ned på hans tid.

Kristen bortforklaring #2

En tredje mulighed er at fortolke "fra Abel til Zakarias" som "fra det allerførste mord, Abel, til det allernyeste mord, Zakarias". Og historikeren Josephus beretter rent faktisk om en sådan Zakarias, der blev dræbt i nyere tid (billedet øverst til højre):

De andre blev imidlertid kede af at myrde folk uden videre og indførte derfor på skrømt domstole og rettergang. Således havde de i sinde at dræbe Zacharias, Bareis' søn.1 […]

[…] To af de frækkeste sprang frem, nedhuggede Zacharias midt i templet og sagde spottende til ham, da han faldt: "Tag også vor stemme til bekræftelse af at du er frifunden!" Derpå kastede de ham med det samme ned i en slugt nedenfor templet.

1Man læser også Zacharias Baruchs søn, og nogle har ment, at han skulle være identisk med den i Matth. 23, 35 (Luc. 11, 51) nævnte Zacharias Barachias' søn.

(Josephus: Den Jødiske Krig, bind 4, kapitel 5, afsnit 4. Oversat af Alexander Rasmussen. Ortografien nænsomt moderniseret.)

Jeg har klippet lidt i historien af pladshensyn, men Josephus fortæller, at denne Zakarias var et ærligt menneske, der blev anklaget af de onde jødiske oprørere. De 70 dommere risikerede alle som én deres eget liv ved at nægte at kende Zakarias skyldig, men alligevel dræbte oprørerne ham midt i templet.

Her har vi den Zakarias, søn of Barakias/Bareis/Baruch, der for nyligt blev uretfærdigt dræbt i midten af det hellige tempel. Der er bare en lille teknisk detalje: Zakarias blev dræbt under belejringen af Jerusalem omkring år 68. Det er derfor, Matthæus havde drabet i frisk erindring.

Det vil sige, at Jesus skælder farisæerne ud for noget, der først vil ske 40 år senere.

Kristen bortforklaring #3

Der er faktisk en forklaring i Jakobs Forevangelium. Dette uautoriserede evangelium fortæller historien fra Marias fødsel til Jesus' barndom, og det forsøger ofte at udglatte uoverensstemmelser i de andre evangelier.

I dette evangelium er der en episode, hvor Johannes Døberens far, Zakarias, bliver myrdet i templet af Herodes' folk.

Jakob 23,1 Men Herodes søgte efter Johannes, og ban sendte tjenere til Zakarias, der var ved alteret, og de sagde til ham: "Hvor har du skjult din søn?" Men han svarede dem: "Jeg er Guds tjener og opholder mig til stadighed i hans tempel. Hvordan skulle jeg kunne vide, hvor min søn er?"
[.. .. ..] [. . .]
Jakob 23,3 Zakarias svarede: "Jeg er Guds blodvidne. Mit blod kan du få; men min ånd vil Herren tage imod, for du udgyder uskyldigt blod i forgården til Herrens tempel. Og i morgendæmringen blev Zakarias dræbt; men Israels sønner vidste ikke, hvordan han var blevet dræbt.

Der står ganske vist intet om, hvad Zakarias' far hedder — hverken i Jakobs Forevangelium eller andre steder — men denne episode ligner et forsøg på at redde selvmodsigelsen i Matthæusevangeliet.

Ikke desto mindre må bortforklaringen afvises. Dels er Jakobs Forevangelium ikke "autoriseret", dels blev Zakarias myrdet af Herodes' folk i stedet for farisæerne, og dels blev han myrdet i forgården og ikke ved alteret — ligesom Zakarias, præsten Jojadas søn (2 Krønike 24,20, citeret foroven)

Uanset diverse bortforklaringer kan man undre sig over, hvorfor farisæerne skal holdes ansvarlige for drabet på Abel. De er vel ikke mere ansvarlige for dette drab, end alle vi andre er?

Zakarias 1,1: I den ottende måned i Dareios' andet regeringsår kom Herrens ord til profeten Zakarias, Berekjas søn, Iddos sønnesøn:

Venstre Højre


Mærker: 1 og 2 Krønikebog, Zakarias, Matthæus, Josephus