Hvaba?? Hvornår fik jøderne De Ti Bud? Hvaba??

Hvornår fik Moses De Ti Bud?
Mel brooks

Fik jøderne De Ti Bud i starten af de 40 års ørkenvandring? Eller var det mod slutningen?

Ifølge 2 Mosebog modtog Moses De Ti Bud på Sinaj Bjerg meget tidligt: Kun tre måneder inde i de 40 år:

2 Mosebog 19,1 I den tredje måned efter at israelitterne var draget ud af Egypten, netop den dag kom de til Sinajs ørken.
2 Mosebog 19,2 De brød op fra Refidim og kom ind i Sinajs ørken og slog lejr i ørkenen. Dér slog Israel lejr over for bjerget,

Så blev Gud vred på jøderne på grund af historien om kæmperne. Derfor blev jøderne massakrerede ved Horma, og Gud kommanderede dem tilbage til ørkenen (4 Mosebog 14,25). Her ventede de 38-40 år, mens Gud dræbte hele sit folk blandt andet ved at sende giftslanger. Til sidst førte Moses den nye generation ud på en omvej, så de kunne erobre Det Forjættede Land fra øst.

Rejsen gennem ørkenen. Sløjfen midt i kortet viser de 38-40 års ventetid.
Kortet er fra scriptures.lds.org/da/biblemaps/2.
Ruten gennem ørkenen

Se evt. det kristne kort til højre: Punkt 8 med teksten »Sinaj (Horeb)« viser, hvor Jøderne modtog De Ti Bud på det sydligste punkt. Herefter går rejsen nordpå, men omkring punkt 11 og 12 kommer en "sløjfe", der viser de 38-40 års ventetid.

Derimod skal 5 Mosebog forestille at være en tale, Moses holdt for enden af de 40 års rejse, hvor jøderne stod øst for Jordan (punkt 16 på kortet). Her får vi at vide, at dette er elleve dagsrejser fra Horeb:

5 Mosebog 1,1 Dette er den tale, Moses holdt til hele Israel øst for Jordan i ørkenen, i Araba-lavningen, over for Suf, mellem Paran og Tofel, Laban, Haserot og Di-Zahab,
5 Mosebog 1,2 elleve dagsrejser fra Horeb ad vejen over Se'irs bjerge til Kadesh-Barnea.

Så hvornår modtog jøderne De Ti Bud? Allerede efter 3 måneder — inden "sløjfen" på det kristne kort? Eller skete det først ved slutningen af rejsen 40 år senere, da alle dem, der havde forladt Egypten var døde?.

Kristen bortforklaring #1

Man kan starte med at påpege, at det ene sted står der »Sinaj«, mens der står »Horeb« det andet sted.

Herefter kan man hævde, at Sinaj og Horeb ikke er samme bjerg, og komme med de gængse forklaringer om, at Horeb er et bjerg, der ligger i Sinajs ørken, eller alternativt, at Horeb er et landområde, som bjerget Sinaj ligger i.

Men selvom man således reducerer den Hellige Tekst til nonsens, hjælper det ikke noget. Som det vil fremgå, når vi kigger på de næste bortforklaringer, er det lige meget, hvad bjerget hedder.

Kristen bortforklaring #2

Man kan påstå, at de elleve dage ikke har noget at gøre med tidspunktet, men kun har med afstanden at gøre. Altså, at der ikke står, at jøderne modtog De Ti Bud for 11 dage siden, kun at de befandt sig »elleve dagsrejser fra Horeb«.

Hertil skal det siges, at den hebraiske tekst ikke siger "elleve dagsrejser", men "elleve dage". Det samme gælder den græske teksttradition, Septuaginta.

Alligevel tilføjer stort set alle oversættelser af Bibelen ord som "rejse" eller "journey", så læseren rigtigt kan forstå, at det er afstanden, og ikke tidspunktet, det drejer sig om.

Her er en enkelt undtagelse, Young's Literal Translation, der ikke tilføjer noget:

5 Mosebog 1,2 eleven days' from Horeb, the way of mount Seir, unto Kadesh-Barnea.
(Young's Literal Translation, 1862)

Kristen bortforklaring #3

Enkelte oversættelser går en tand videre og tilføjer ekstra bemærkninger, der skal understrege, at de elleve dage, er det, det ville have taget normalt, hvis ikke Moses havde været et fjols og var faret vild:

5 Mosebog 1,2 Now it is ordinarily an eleven-day journey from Horeb to Kadesh Barnea by way of Mount Seir.
(NET Bible)

Kristen bortforklaring #4

En anden mulighed er at sætte hele verset i parenteser, så vi kan forstå, at de elleve dag ikke har nogen forbindelse med noget som helst:

5 Mosebog 1,2 (By the way of Mount Seir it takes eleven days to reach Kadesh-barnea from Horeb.)
(The New Revised Standard Version, NRSV)

Kristen bortforklaring #5

Uanset de fuskede oversættelser, kan man påpege, at Moses ikke siger rent ud, at jøderne modtog De Ti Bud for 11 dage siden. Men hvad skulle formålet være med at fortælle læseren, at der var 11 dagsrejser hen til bjerget, hvis ikke det var, fordi jøderne lige kom derfra?

Så lad os læse videre.

Moses minder tilhørerne om, hvordan der gik 38 år, før alle de jøder, der var rejst ud af Egypten, var døde:

5 Mosebog 1,34 Da Herren hørte, hvad I sagde, blev han vred og svor:
5 Mosebog 1,35 "Ikke en eneste af mændene her, dette onde slægtled, skal få det herlige land at se, som jeg lovede at give jeres fædre.

5 Mosebog 2,14 Fra vi forlod Kadesh-Barnea, til vi gik over Zered, var der gået otteogtredive år; da var hele det slægtled af krigere i lejren omkommet, sådan som Herren havde svoret.
5 Mosebog 2,15 Herrens hånd var imod dem, så de var blevet udryddet fra lejren til sidste mand.
5 Mosebog 2,16 Da nu alle krigerne i folket var omkommet,
5 Mosebog 2,17 talte Herren til mig og sagde:

Og Moses fortsætter sit tilbageblik med at fortælle, at det ikke var de dræbte israelitter, der havde været til stede ved bjerget og modtaget de Ti Bud. Det var den nye generation — dem der var i live ved enden af de 40 års rejse — der havde stået ved bjeget og frygtet Gud, mens Moses modtog buddene:

5 Mosebog 5,2 Herren vor Gud sluttede en pagt med os ved Horeb.
5 Mosebog 5,3 Det var ikke med vore fædre, Herren sluttede denne pagt, men med alle os, som er i live og til stede her i dag.
5 Mosebog 5,4 Herren talte til jer på bjerget, inde fra ilden, ansigt til ansigt.
5 Mosebog 5,5 - Dengang stod jeg mellem Herren og jer for at forkynde jer Herrens ord, for I var bange for ilden og gik ikke med op på bjerget. - Han sagde:
[.. .. ..]
[.. .. ..] [[De Ti Bud]]
[.. .. ..]
5 Mosebog 5,23 Da I hørte røsten inde fra mørket, mens bjerget stod i lys lue, kom alle jeres stammehøvdinge og ældste hen til mig
[.. .. ..] [. . .]
5 Mosebog 5,28 Da Herren hørte, hvad det var, I sagde til mig, sagde han: "Jeg har hørt, hvad dette folk sagde til dig; de har ret i det hele.

Dermed placerer forfatteren entydigt begivenheden efter "sløjfen". Efter at Gud har brugt 38-40 år på at slå den voksne generation ihjel (undtagen Josva og Kaleb).

4 Mosebog 14,25: - I Slettelandet bor amalekitterne og kana'anæerne. - "I morgen skal I bryde op og begive jer ind i ørkenen i retning mod Sivhavet."

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, 5 Mosebog, Firekildehypotesen, Udvandringen fra Egypten, De Ti Bud