Hvaba?? De skuffede præster Hvaba??

Selvom præsterne havde gjort sig hellige, måtte de ikke nærme sig bjerget.
Sinaj

Da Gud ville berige sit folk med De Ti Bud, krævede han, at hele bjerget blev afspærret, og at folket helligede sig. Moses spurgte ikke, hvordan man "helligede sig", så det har garanteret været skrevet i hans hjerte.

Da Gud steg ned, gentog han, at man skulle "hellige sig". Selv »præsterne, der må træde frem for Herren«:

2 Mosebog 19,21 Herren sagde til Moses: "Gå ned og advar folket mod at trænge sig frem til Herren for at se ham, for så vil mange af dem miste livet.
2 Mosebog 19,22 Selv præsterne, der må træde frem for Herren, skal hellige sig, for at Herren ikke skal bryde løs mod dem."

Og han gentog, at præsterne skulle holde sig væk:

2 Mosebog 19,24 Men Herren sagde til ham: "Gå nu ned, og kom så herop sammen med Aron! Præsterne og folket må ikke trænge sig frem for at komme op til Herren, for så bryder han løs mod dem."

Fire kapitler senere tillader Gud omsider nogle få af de 2.502.200 jøder at komme op. Disse 70 lykkelige udvælges dog ikke blandt præsterne, men blandt Israels ældste. Oppe på bjerget får disse 70 til gengæld lov til at sidde til bords og spise og drikke sammen med Gud:

2 Mosebog 24,1 Herren sagde til Moses: "Gå op til Herren sammen med Aron, Nadab og Abihu og halvfjerds af Israels ældste. På lang afstand skal I kaste jer ned;
[.. .. ..] [. . .]
2 Mosebog 24,9 Moses gik op sammen med Aron, Nadab og Abihu og halvfjerds af Israels ældste,
2 Mosebog 24,10 og de så Israels Gud. Under hans fødder var der som et flisegulv af safirer, så rent og klart som himlen selv.
2 Mosebog 24,11 Disse fornemme israelitter lagde han ikke hånd på. De skuede Gud og spiste og drak.

Hvorfor skulle »præsterne, der må træde frem for Herren«, spilde tiden med at "hellige sig", hvis Gud alligevel ikke gad se dem?

Kommentar

Der er en meget enkel forklaring på, at præsterne ikke blev inviteret med op på bjerget: Der fandtes ingen præster dengang.

De skuffede præster i kapitel 19 er en anakronisme; jøderne havde ingen præster. I forrige kapitel havde Moses besøg af sin svigerfar »Præsten i Midjan, Jetro, Moses' svigerfar« (2 Mosebog 18,1), og Moses lod denne "hedenske" præst ofre til Gud: »Så tog Moses' svigerfar Jetro dyr til brændoffer og slagtofre til Gud« (2 Mosebog 18,12).

Gud havde ikke indstiftet det jødiske præsteskab endnu. Det er først i kapitel 28, at Aron og hans sønner udnævnes til præster som en »eviggyldig ordning«, og at der bruges 3-4 kapitler på at forklare, hvad sådan en præst skal foretage sig.

2 Mosebog 28,1 Lad din bror Aron og hans sønner træde frem for dig ud af israelitternes midte for at gøre præstetjeneste for mig, Aron og hans sønner Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar.
[.. .. ..] [. . .]
2 Mosebog 28,43 Aron og hans sønner skal have dem på, når de går ind i Åbenbaringsteltet, eller når de kommer nær til alteret for at gøre tjeneste i helligdommen, så de ikke pådrager sig skyld og dør. Dette skal være en eviggyldig ordning for ham og hans efterkommere.

Dette er 10 kapitler efter at selvsamme Aron og hans sønner har spist af den "hedenske" præsts brændoffer og slagtofre (2 Mosebog 18,12) — 8 kapitler efter at de ikke-eksisterende præster blev afvist ved bjerget, — og 4 kapitler efter, at de ikke-eksisterende præster måtte se misundeligt til, mens Aron, 2 af hans sønner og de 70 ældste åd og drak med Gud:

2 Mosebog 18,1: Præsten i Midjan, Jetro, Moses' svigerfar, hørte om alt det, Gud havde gjort for Moses og for sit folk Israel, da Herren førte Israel ud af Egypten.
2 Mosebog 18,12: Så tog Moses' svigerfar Jetro dyr til brændoffer og slagtofre til Gud, og Aron og alle Israels ældste kom for at holde måltid for Guds ansigt sammen med Moses' svigerfar.
3 Mosebog 10,1: Men Arons sønner Nadab og Abihu tog hver sit fyrbækken, gjorde ild på dem og lagde røgelse på ilden; de frembar uhellig ild for Herrens ansigt, og det havde han forbudt dem.
3 Mosebog 10,2: En ild slog ud fra Herren og fortærede dem, så de døde for Herrens ansigt.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, Firekildehypotesen, Udvandringen fra Egypten, De Ti Bud