Hvaba?? Ønskede Herodes at dræbe Johannes Døberen? Hvaba??

Til fest hos Kong Herodes.
Hoved-retten er serveret.
Johannes Døberen

Vi kender alle historien om, hvordan Salome dansede for Kong Herodes, og at hun til gengæld forlangte Johannes Døberens hoved på et fad.

Men hvad syntes Herodes om dette krav? Ifølge Markusevangeliet blev Herodes »meget ked af det«. Han plejede at holde hånden over Johannes, og »han hørte gerne på ham«. Det var udelukkende »på grund af sin ed og sine gæster«, han ikke kunne bryde sit løfte:

Markus 6,20 For Herodes var bange for Johannes, da han vidste, at han var en retfærdig og hellig mand, så han holdt hånden over ham; og hver gang han hørte på ham, blev han meget anfægtet, men han hørte gerne på ham.
[.. .. ..] [. . .]
Markus 6,25 Og så skyndte hun sig ind til kongen og bad ham: "Jeg ønsker, at du straks giver mig Johannes Døbers hoved på et fad."
Markus 6,26 Kongen blev meget ked af det, men på grund af sin ed og sine gæster ville han ikke sige nej til hende.

Matthæus er lodret uenig. Herodes ville gerne have slået Johannes ihjel for længe siden. Åbenbart var Salomes krav bare en god anledning:

Matthæus 14,3 Herodes havde nemlig ladet Johannes gribe, lægge i lænker og sætte i fængsel på grund af Herodias, sin bror Filips hustru;
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 14,5 Herodes ville også have ladet ham slå ihjel, men var bange for folk, for de anså Johannes for en profet.

Men efter at Matthæus således har modsagt Markus, lykkes det ham at modsige sig selv. For historien slutter på samme måde: Landsfyrsten Herodes bliver nu kaldt for konge, og "kongen" er ked af det, men kan ikke bryde sit ord:

Matthæus 14,8 Tilskyndet af sin mor siger hun: "Giv mig Johannes Døbers hoved på et fad!"
Matthæus 14,9 Kongen blev ked af det, men på grund af sin ed og sine gæster befalede han, at hun skulle have det,

Hvorfor blev han ked af det, når vi fire vers forinden har hørt, at »Herodes ville også have ladet ham slå ihjel«?

Det er den slags selvmodsigelser, der viser, at Matthæus skriver af efter Markusevangeliet og ikke omvendt.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, De synoptiske evangelier