Hvaba?? Er mirakler et sandhedsbevis? Hvaba??

Miraklernes tid er (igen) ikke forbi.
Miraklernes tid

Hvis man kan udføre mirakler, er det så et tegn på, at man er på en guddommelig mission?

Ja. Gud fremprovokerede massakrerne i Egypten for at folk skulle tro på ham og Moses.

2 Mosebog 14,31 Da Israel så, hvordan Herren havde vist sin store magt mod Egypten, frygtede folket Herren, og de troede på Herren og på hans tjener Moses.

Ja. Da Johannes Døberen tvivlede på, om Jesus var den rigtige, sagde Jesus til Johannes Døberens disciple, at hans mægtige gerninger var bevis.

Matthæus 11,2 Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple
Matthæus 11,3 og spurgte ham: "Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?"
Matthæus 11,4 Jesus svarede dem: "Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser:
Matthæus 11,5 Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige.

Ja. Jesus gjorde mange tegn, der beviste, han var kommet fra Gud.

Johannes 3,2 Han kom til Jesus om natten og sagde til ham: "Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud; for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham."

Ja. Jesus var parat til at styrte adskillige byer ned i Dødsriget, fordi hans tryllekunster ikke overbeviste dem om, at Jesus var Kristus

Matthæus 11,20 Da begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig:
Matthæus 11,21 "Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske.
Matthæus 11,22 Derfor siger jeg jer: Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer.
Matthæus 11,23 Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag.
Matthæus 11,24 Derfor siger jeg jer: Det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig."

Nej. For de egyptiske mirakelmagere kunne de samme tricks, som Moses:

2 Mosebog 7,10 Så gik Moses og Aron til Farao og gjorde, sådan som Herren havde befalet; Aron kastede sin stav foran Farao og hans hoffolk, og den blev til en slange.
2 Mosebog 7,11 Men Farao tilkaldte vismændene og troldmændene, og Egyptens mirakelmagere gjorde det samme med deres hemmelige kunster;
2 Mosebog 7,12 de kastede hver sin stav, og stavene blev til slanger. Men Arons stav slugte deres stave.

Nej. Profeter skal slås ihjel. Også selvom de giver sande tegn og varsler:

5 Mosebog 13,2 Hvis der fremstår en profet eller en, der har drømmesyner, hos dig, og han giver dig et tegn eller et varsel,
5 Mosebog 13,3 og det tegn eller varsel, han har givet, indtræffer, og han siger: "Lad os følge andre guder, som du ikke før har kendt, og dyrke dem,"
5 Mosebog 13,4 da skal du ikke lytte til, hvad den profet eller den, der har drømmesyner, siger. Det er Herren jeres Gud, der sætter jer på prøve for at få at vide, om I elsker Herren jeres Gud af hele jeres hjerte og af hele jeres sjæl.
5 Mosebog 13,5 Herren jeres Gud skal I følge, ham skal I frygte, og hans befalinger skal I holde, ham skal I adlyde, ham skal I tjene, og ham skal I holde fast ved.
5 Mosebog 13,6 Men den profet eller den, der har drømmesyner, skal lide døden, for han har prædiket frafald fra Herren jeres Gud, som førte jer ud af Egypten og udfriede dig af trællehuset. Han har villet lede dig bort fra den vej, som Herren din Gud har befalet dig at vandre ad. Du skal udrydde det onde af din midte.

Nej. Man kan også lave mirakler med hjælp fra Beelzebul:

Lukas 11,19 Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere.

Nej. Der vil opstå falske kristusser, der vil gøre store tegn og undere:

Matthæus 24,4 Jesus sagde til dem: "Se til, at ingen fører jer vild!
Matthæus 24,5 For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild.
[.. .. ..] [...]
Matthæus 24,11 Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild.
[.. .. ..] [...]
Matthæus 24,23 Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke;
Matthæus 24,24 for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild.

Nej. For "den lovløse" vil komme »med al kraft og med løgnetegn og løgneundere«:

2 Thessalonikerne 2,9 Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, 5 Mosebog, Matthæus, Lukas, Johannes, 2 Thessalonikerne, GT kontra NT