Hvaba?? Hvem gjorde Faraos hjerte hårdt? Hvaba??

Verdens bedste undskyldning: "Alle dem, jeg dræbte, var egyptiske førstefødte".
Egyptiske førstefødte

Vi har set på to versioner af, hvordan man skal ofre sin børn til Gud. Men hvorfor skal vi i grunden det? Lad os kigge på den "pæne" version en gang mere. Den version, hvor vi kan købe vores børn tilbage fra præsten, så de ikke bliver ofret.

2 Mosebog 13,14 Når din søn i fremtiden spørger dig: "Hvad betyder dette?" skal du svare ham: "Med stærk hånd førte Herren os ud af Egypten, af trællehuset.
2 Mosebog 13,15 Da Farao gjorde sig hård og ikke ville lade os gå, slog Herren alle førstefødte i Egypten ihjel, både af mennesker og af kvæg. Derfor bringer jeg det første handyr, der kommer ud af moderlivet, som offer til Herren, og jeg frikøber hver førstefødt blandt mine sønner."

Dér har vi Guds begrundelse for, at jøder og kristne i al fremtid skal give deres nyfødte til præsten og — i bedste fald — købe dem tilbage. Begrundelsen er, at Gud engang har dræbt alle de førstefødte i Egypten.

Det er i sig selv forkasteligt, at Gud kræver betaling for, at have myrdet uskyldige børn, men han har oven i købet den frækhed at tørre skylden af på Farao og hans hårde hjerte. Få kapitler forinden pralede Gud selv af, hvordan han ville gøre Farao hård: »jeg vil gøre ham hård, så han ikke lader folket gå« (2 Mosebog 4,21), »jeg vil gøre Faraos hjerte hårdt« (2 Mosebog 7,3), »Herren gjorde Farao hård« (2 Mosebog 9,12), »jeg har forhærdet ham og hans hoffolk« (2 Mosebog 10,1), »Herren gjorde Farao hård« (2 Mosebog 10,20), »Men Herren gjorde Farao hård« (2 Mosebog 10,27) og »Herren gjorde Farao hård« (2 Mosebog 11,10).

Efter at Gud har slået alle drengebørnene ihjel, gør han igen Farao hård for at fremprovokere endnu en massakre: »Jeg vil gøre Farao hård« (2 Mosebog 14,4), »Herren gjorde egypterkongen Farao hård« (2 Mosebog 14,8) og »jeg vil gøre egypterne hårde« (2 Mosebog 14,17).

2 Mosebog 4,21: Og Herren sagde til Moses: "Når du kommer tilbage til Egypten, skal du gøre alle de undere for Farao, som jeg har givet dig magt til. Men jeg vil gøre ham hård, så han ikke lader folket gå.
2 Mosebog 7,3: Men jeg vil gøre Faraos hjerte hårdt, og jeg vil gøre mange tegn og undere i Egypten.
2 Mosebog 9,12: Herren gjorde Farao hård, så han ikke hørte på dem, sådan som Herren havde sagt til Moses.
2 Mosebog 10,1: Herren sagde til Moses: "Gå til Farao, for jeg har forhærdet ham og hans hoffolk, for at jeg kan udføre disse tegn blandt dem,
2 Mosebog 10,20: Herren gjorde Farao hård, så han ikke lod israelitterne gå.
2 Mosebog 10,27: Men Herren gjorde Farao hård, så han ikke ville lade israelitterne gå.
2 Mosebog 11,10: Alle disse undere havde Moses og Aron gjort over for Farao, men Herren gjorde Farao hård, så han ikke lod israelitterne gå ud af sit land.
2 Mosebog 14,4: Jeg vil gøre Farao hård, så han sætter efter dem, og jeg vil vise min herlighed på Farao og hele hans hær. Så skal egypterne forstå, at jeg er Herren." Det gjorde israelitterne så.
2 Mosebog 14,8: Herren gjorde egypterkongen Farao hård, så han satte efter israelitterne. Men israelitterne drog uforfærdet ud.
2 Mosebog 14,17: Og jeg vil gøre egypterne hårde, så de følger efter dem. Jeg vil vise min herlighed på Farao og på hele hans hær, hans vogne og hans ryttere.

Gud er bedre til at gøre hjertet hårdt end den værste transfedtsyre.

Paulus brugte den samme historie om Gud, der forhærdede Farao for at vise sin magt. Historien beviste, hvordan Gud suverænt forhærder, dem han vil, for at vise sin magt:

Romerne 9,16 Så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed.
Romerne 9,17 Skriften siger jo til Farao: "Jeg har ladet dig fremstå netop for at vise min magt på dig, og for at mit navn kan blive forkyndt over hele jorden."
Romerne 9,18 Så forbarmer han sig altså, over hvem han vil, og forhærder, hvem han vil.

Men hvis det var Gud, der fik Farao til at holde på jøderne, så er det jo Gud, der var skyld i massakren. Hvorfor skal han belønnes med vore førstefødte for at udføre en massakre på uskyldige egyptiske børn?

Kristen bortforklaring #1

Egypterne var selv ude om, at deres førstefødte blev dræbt, fordi de holdt jøderne som slaver og ikke lod dem gå. Det er formentlig den forklaring, man lærer i søndagsskolen, og det er præcis derfor, jeg har bragt den lange række af citater foroven, hvor Gud (og Paulus) praler af, hvordan det var ham, der gjorde Faraos hjerte hårdt.

Men lad os bare tage det første citat i sammenhæng. Allerede da Gud mønstrer Moses, længe inden Gud forsøger at dræbe Moses på et herberg, praler Gud med, at han vil forhærde Faraos hjerte og dræbe alle Egyptens førstefødte:

2 Mosebog 4,21 Og Herren sagde til Moses: "Når du kommer tilbage til Egypten, skal du gøre alle de undere for Farao, som jeg har givet dig magt til. Men jeg vil gøre ham hård, så han ikke lader folket gå.
2 Mosebog 4,22 Så skal du sige til Farao: Dette siger Herren: Israel er min førstefødte søn.
2 Mosebog 4,23 Jeg sagde til dig, at du skulle lade min søn gå, så han kunne dyrke mig, men du nægtede at lade ham gå. Derfor vil jeg nu slå din førstefødte søn ihjel."

Det var helt fra starten af Guds plan, at han ville slå alle Egyptens drengebørn ihjel.

Kristen bortforklaring #2

Den næste bortforklaring er den sædvanlige med, at "ordene betyder noget andet". I dette tilfælde vil det sige, at når Gud praler med, at han vil gøre Faraos hjerte hårdt, betyder det "i virkeligheden", at Gud ikke vil forhindre Farao i at gøre sit eget hjerte hårdt. Altså præcis bortforklaring, som dengang Gud og Satan begge lokkede David.

Det er netop derfor, jeg citerer Paulus foroven, så han kan skære ud i pap, at Gud »forhærder, hvem han vil«. Mennesker har ikke fri vilje.

I øvrigt fusker Paulus, når han citerer Guds ord til Farao: »Jeg har ladet dig fremstå«. Lad os lige se det rigtige citat:

2 Mosebog 9,15 Havde jeg rakt min hånd ud og slået dig og dit folk med pest, havde du nu været udslettet fra jordens overflade.
2 Mosebog 9,16 Men jeg har ladet dig bestå netop for at vise dig min magt, og for at mit navn kan blive forkyndt over hele jorden.

Ikke »fremstå«, men »bestå«. Eller som der stod i den forrige oversættelse: »derfor har jeg ladet dig blive i Live for at vise dig min Magt« (2 Mosebog 9,15-16)

Det kan ikke siges tydeligere, at Gud nårsomhelst kunne have ført jøderne ud af Egypten, men at han valgte at forhærde Farao, så han kunne demonstrere sin magt (og kræve førstefødte i al fremtid).

Og ikke bare det: I et af Bibelens mest absurde vers lader Gud »egypterne fatte velvilje for folket«, efter at deres børn er slået ihjel, så de giver jøderne alt deres guld.

2 Mosebog 12,36 Herren havde ladet egypterne fatte velvilje for folket, så de lod dem få, hvad de bad om. På den måde plyndrede de Egypten.

. . . og dette var vel at mærke noget, Gud havde lovet Abraham 500 år tidligere:

1 Mosebog 15,14 Men så vil jeg dømme det folk, de er trælle for, og derefter skal de drage ud med store rigdomme.

Når Gud er så dygtig til at manipulere med folk, kunne han så ikke bare have ladet egypterne "fatte velvilje" inden massakren?

2 Mosebog 9,15: Thi ellers havde jeg nu udrakt min Hånd for at ramme dig og dit Folk med Pest, så du blev udryddet fra Jordens Overflade;
2 Mosebog 9,16: dog derfor har jeg ladet dig blive i Live for at vise dig min Magt, og for at mit Navn kan blive forkyndt på hele Jorden.
(Den forrige danske oversættelse)
Gud dræbte ikke kun den førstefødte blandt mennesker, men også blandt dyrene.
Græshopper

Kristen bortforklaring #3

Den tredje bortforklaring er den sædvanlige: Fusk med oversættelsen.

Hvis vi kigger i King James Bibel fra 1611, finder vi endnu et eksempel på, at Gud forhærdede Farao, han ikke lyttede til jøderne:

2 Mosebog 7,13 And he hardened Pharaoh's heart, that he hearkened not unto them; as the LORD had said.
(King James Bibel fra 1611)

Derimod siger den forrige danske oversættelse bare, at Faraos hjerte "blev" forhærdet. Der står ikke, hvis skyld det var, men på den anden side skete dette, »således som HERREN havde sagt«, og vi ved jo, hvordan HERREN havde pralet af, at han ville forhærde Farao.

2 Mosebog 7,13 Men Faraos Hjerte blev forhærdet, og han hørte ikke på dem, således som HERREN havde sagt.
(Den forrige danske oversættelse)

Og så er vi fremme ved den autoriserede oversættelse fra 1992:

2 Mosebog 7,13 Alligevel gjorde Farao sig hård og ville ikke høre på dem, sådan som Herren havde sagt.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Hokus pokus: Hele ansvaret (i al fald i dette vers) er Faraos, for han gjorde sig selv hård.

Kristen bortforklaring #4

Når først Bibelselskabet er startet med at forfalske, kan de slet ikke stoppe.

Et eksempel mere: Faraos hjerte "bliver" forhærdet, og igen sker det »således som HERREN havde sagt ved Moses«. Hvis man alligevel skulle være i tvivl om, hvem der står bag forhærdningsprocessen, så bortjager Gud enhver tvivl i det næste vers: "jeg har forhærdet hans og hans Tjeneres Hjerte".

2 Mosebog 9,35 Faraos Hjerte blev forhærdet, så at han ikke lod Israeliterne rejse, således som HERREN havde sagt ved Moses.
2 Mosebog 10,1 Derpå sagde HERREN til Moses: "Gå til Farao! Thi jeg har forhærdet hans og hans Tjeneres Hjerte, at jeg kan komme til at gøre disse mine Tegn iblandt dem,
(Den forrige danske oversættelse)

Ikke desto mindre er Bibelselskabet igen parat til at tørre skylden af på Farao:

2 Mosebog 9,35 Farao gjorde sig hård, og han lod ikke israelitterne gå, sådan som Herren havde talt ved Moses.
2 Mosebog 10,1 Herren sagde til Moses: "Gå til Farao, for jeg har forhærdet ham og hans hoffolk, for at jeg kan udføre disse tegn blandt dem,
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Hokus pokus igen: Ansvaret er Faraos. Bibelselskabet (og Gud) vinder igen.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, Romerne, Udvandringen fra Egypten, GT kontra NT, Paulus, Forfalskninger