Hvaba?? Skal man ofre sin førstefødte søn? Hvaba??

2 Mosebog 22,28: "Den førstefødte af dine sønner skal du give til mig"
Molok

2 Mosebog 22,28 Du må ikke holde afgiften af din kornhøst og din vinhøst tilbage. Den førstefødte af dine sønner skal du give til mig.
2 Mosebog 22,29 Det samme skal du gøre med dine okser og dit småkvæg. Syv dage skal det blive hos sin mor; på den ottende dag skal du give mig det.
2 Mosebog 22,30 I skal være hellige for mig. Kødet af sønderrevne dyr, som I finder på marken, må I ikke spise; det skal I kaste for hundene.

I kapitlerne umiddelbart efter De Ti Bud kommer 3-4 kapitler med endnu flere bud. I versene foroven begynder præsterne (med Gud som talerør) at kræve ind: Gud skal have sin andel både af kornhøsten og af vinhøsten.

Derefter kræver Gud, at du giver ham din førstefødte søn!

Man læser videre på Guds kræveliste og ser, at man på samme måde skal give ham den førstefødte af hver okse og småkvæg; altså dyr, der typisk ville blive ofret på alteret: »Det samme skal du gøre med dine okser og dit småkvæg«.

Man forventer at få en forklaring på, hvad Gud har tænkt sig at gøre med disse førstefødte, men den kommer aldrig. Næste vers handler om, at man ikke må spise kød »af sønderrevne dyr, som I finder på marken«. Det kan man så fortolke, enten som at Gud totalt har skiftet emne, eller som om, at Han i al fald heller ikke vil spises af med sekundavarer.

Men hvad med børnene?

Mange andre steder, hvor Gud stiller lignende krav, giver han en tilbagekøbsklausul:

2 Mosebog 13,11 Når Herren fører dig til kana'anæernes land og giver dig det, sådan som han tilsvor dig og dine fædre,
2 Mosebog 13,12 skal du overgive alt det første, der kommer ud af moderlivet, til Herren. Alle førstefødte handyr af dit kvæg skal tilhøre Herren.
2 Mosebog 13,13 Det førstefødte æsel kan du frikøbe med et stykke småkvæg; vil du ikke frikøbe det, skal du brække halsen på det. Enhver førstefødt blandt dine sønner skal du frikøbe.

For et æselføl kan man vælge, om man vil frikøbe æslet, eller om man vil brække halsen på det: »vil du ikke frikøbe det, skal du brække halsen på det«. Med hensyn til menneskebørn er der ingen valgmuligheder — dem skal man frikøbe.

Så hvilket afsnit skal vi rette os efter? Skal vi give vores børn bort til at blive ofret? Eller skal vi betale løsepenge for dem?

Kristen bortforklaring #1

Den første bortforklaring er, at disse førstefødte børn ikke skulle ofres, men bruges til noget "fromt arbejde" i templet. Ligesom dengang jøderne slagtede midjanitterne og scorede 32.000 jomfruer. I øvrigt findes templet ikke mere, fordi romerne rev templet i Jerusalem ned, så det krav kan vi bare se helt bort fra.

Denne forklaring er — ja, undskyld udtrykket — dødfødt. For det første er det svært at se, hvad et 8 dage gammelt barn skulle kunne udføre af "fromt arbejde", for det andet nævnes barnet i flæng sammen med dyr, der typisk ofres på alteret: »Det samme skal du gøre med dine okser og dit småkvæg«, og for det tredje lyder det ikke særligt "fromt" at beordre folk til at brække halsen på de nyfødte æsler.

Dertil kommer, at Guds begrundelse for, at han skal have disse børn, ikke er særligt beroligende: Lad os tage de to næste vers af afsnittet foroven:

2 Mosebog 13,14 Når din søn i fremtiden spørger dig: "Hvad betyder dette?" skal du svare ham: "Med stærk hånd førte Herren os ud af Egypten, af trællehuset.
2 Mosebog 13,15 Da Farao gjorde sig hård og ikke ville lade os gå, slog Herren alle førstefødte i Egypten ihjel, både af mennesker og af kvæg. Derfor bringer jeg det første handyr, der kommer ud af moderlivet, som offer til Herren, og jeg frikøber hver førstefødt blandt mine sønner."

Som en anden lejemorder kræver Gud betaling til evig tid, fordi han engang slog alle de førstefødte i Egypten ihjel. Ville du give dit barn til sådan et monster?

Kristen bortforklaring #2

Lidt i samme stil kan man påstå, at »skal du give til mig« bare betyder, at barnet skal omskæres. Både Jesus og Johannes Døberen blev jo omskårne på ottendedagen.

Men denne variant har samme fejl som den forrige bortforklaring: »Det samme skal du gøre med dine okser og dit småkvæg«. Skal man omskære de førstefødte okser og småkvæg på ottendedagen? Og hvad med »afgiften af din kornhøst og din vinhøst« (22,28)? Skal den også omskæres? Og hvad med de førstefødte æsler? Skal man omskære dem, eller brække halsen på dem (13,13)?

Og omvendt: Hvorfor skulle man kun omskære den førstefødte dreng og ikke de næste i rækken?

Kristen bortforklaring #3

Næste bortforklaring er den sædvanlige med, at det ene afsnit præciserer det andet. For en god kristen findes der ingen selvmodsigelser i Bibelen, kun præciseringer.

Med andre ord skal man selv kombinere de to sektioner for at regne ud, hvorvidt man skal brække halsen på sin egen førstefødte eller ej. Man skal åbenbart også selv regne prisen ud: Hvis prisen for et æselføl er et stykke småkvæg (2 Mosebog 13,13, citeret foroven), hvad er så prisen for et menneskebarn? Et æsel?

Det må siges at være en noget sjusket instruktion om et så alvorligt emne. Det er ikke just det, man normalt forstår ved en "præcisering".

Kristen bortforklaring #4

Med hensyn til det moralske indhold i, at Gud forventer, at vi giver ham vores førstefødte, at vi skal købe vores børn tilbage (til hvilken pris?), og at vi skal brække halsen på de førstefødte æselføl, og Gud skal belønnes for at have dræbt de egyptiske børn, har de kristne en anden flittig brugt strategi:

Disse vers havner i skrotbunken sammen med de 99% af resten af Bibelen, som de kristne ynder at ignorere. Man kan alligevel ikke ofre sin førstefødte nutildags, efter at romerne rev templet i Jerusalem ned. Og hvor finder man overhovedet en levit-præst til at foretage ofringen i vor tid?

Derfor vil de kristne henholde sig til, at Gud ikke længere ønsker ofre. Det pudsige er jo, at efter at Gud havde krævet ofre i tusinder år, skiftede han mening, og nu er han slet ikke interesseret i ofre. I dag kan man blive frelst bare ved at tro, at Jesus har ofret sig for vores skyld.

Og det endnu mere pudsige er, at Gud skiftede mening lige præcis, dengang romerne havde revet templet i Jerusalem ned. Men det er naturligvis et rent tilfælde.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, Firekildehypotesen