Hvaba?? Hvem gør folk stumme og blinde? Hvaba??

Jesus uddriver dæmoner af en mand. Til højre står de flyvende grise klar.
Grise

Det er Gud, der gør folk stumme, døve og blinde. Han praler sågar af det:

2 Mosebog 4,11 Da sagde Herren til ham: "Hvem gav mennesket en mund? Hvem gør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke mig, Herren?

I Det Nye Testamente skyldes den slags dårligdomme derimod dæmoner:

Matthæus 9,32 Da de var gået ud, kom der nogle til ham med en besat, der var stum.
Matthæus 9,33 Jesus drev dæmonen ud, og den stumme kunne tale. Folkeskarerne undrede sig og sagde: "Aldrig før er noget lignende set i Israel."

Kommentar

Igen ser vi to vers i hver sin ende af det teologiske spektrum.

I de ældste bøger er Gud den absolut eneste guddom, og han regerer så suverænt, at en moderne kristen vil have svært ved at acceptere det. Gud er helt alene — Satan var ikke opfundet endnu — så alt kommer fra Gud, både godt og ondt:

Esajas 45,7 Jeg danner lys og skaber mørke, jeg frembringer fred og skaber ulykke, jeg, Herren, frembringer alt dette.

Klagesang 3,38 Udgår ulykke og lykke ikke af den Højestes mund?

Det er Gud, der gør dig rask, og som giver dig sygdomme. Det er Gud, der får dit korn til at gro, og som skaber hungersnød. Det er Gud, der giver dig børn, og som gør dine koner ufrugtbare, så de aborterer. Det er Gud, der hjælper dig i krigen, og som sender fjender imod dig. Vi hører stadig en rest i kirken, når præsten siger: »Herren døder og gjør levende«. En kristen vil selvfølgelig hæfte sig ved, at Herren "gjør levende" (og genfortolke det som genopstandelse), men overse, at det også er Herren, der "døder".

Satan blev først opfundet mange hundrede år senere under indflydelse af de persiske tanker om dualisme. Ud af de 1.209 sider i Det Gamle Testamente optræder Satan kun tre, siger og skriver, tre gange.

Jesus' tid er billedet helt omvendt. Over alt hvor han går, støder han på folk, der er besatte af djævle og dæmoner (billedet øverst til højre). Den samme tanke ser vi hos Paulus. Paulus lever i et infantilt Harry Potter-univers, hvor han kæmper »ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet« (Efeserne 6,12).

I Det Nye Testamente er det Satan og hans dæmoner, der har overtaget Guds arbejde med at gøre folk blinde, stumme og døve.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, Job, Esajas, Klagesangene, Matthæus, Efeserne, GT kontra NT, Paulus