Hvaba?? Hvor mange gange galede hanen? Hvaba??

Kristen tegneserie: Hanen galer, da Peter har fornægtet Jesus for tredje gang.
Peter fornægter Jesus

KykkelikyI Markusevangeliet forudser Jesus, at Peter vil fornægte ham tre gange, før hanen har galet to gange.

Markus 14,30 Men Jesus sagde til ham: "Sandelig siger jeg dig: Allerede i nat, før hanen galer to gange, vil du fornægte mig tre gange."

Hans spådom går naturligvis i opfyldelse:

Markus 14,72 I det samme galede hanen anden gang. Og Peter huskede det ord, Jesus havde sagt til ham: "Før hanen galer to gange, vil du fornægte mig tre gange." Og han brast i gråd.

Kykkeliky Men af uransagelige grunde er de tre andre evangelier enige om, at hanen kun skulle gale én gang. Hanen har åbenbart hørt, at spådommen er blevet ændret, for i disse tre evangelier galer den kun én gang, så spådommen stadig går i opfyldelse. Lad os nøjes med at citere Matthæus:

Kykkeliky Matthæus 26,34 Jesus sagde til ham: "Sandelig siger jeg dig: I nat, før hanen galer, vil du fornægte mig tre gange."

Matthæus 26,74 Da gav han sig til at bande og sværge: "Jeg kender ikke det menneske!" I det samme galede hanen.
Matthæus 26,75 Og Peter huskede det ord, Jesus havde sagt: "Før hanen galer, vil du fornægte mig tre gange." Og han gik udenfor og græd bitterligt.

Kykkeliky Hvilken version er rigtigt? Galede hanen en eller to gange?

Kommentar

Antallet af hanegal er en af de mange modsigelser omkring Peters fornægtelse.

Hvis man kigger på sagen med lidt moderne briller, så ved vi, at Matthæus og Lukas har skrevet af efter Markus. Det samme gælder i en vis grad for Johannes.

Det vil sige, at Markus har skrevet den oprindelige historie med to hanegal. Vi kan kun gisne om, hvad Markus' mening var med dette, og vi kan kun gisne om, hvorfor Matthæus, Lukas og Johannes alle tre har valgt at ændre historien til ét hanegal.

Har de ikke forstået Markus' pointe? Eller har de forstået den, og været uenige? Vi ved det ikke. Men vi ved med sikkerhed, at de tre evangelister bevidst har valgt at ændre i Markus' historie.

De har alle tre sørget for at ændre Jesus' ord til at forudsige ét hanegal, og bagefter har de fået hanen til kun at gale én gang, så den spådom, de lige har pillet ved, stadig går i opfyldelse.

Det viser, hvor lidt man kan tro på profetier og deres opfyldelse i Bibelen.

Kykkeliky

Kristen bortforklaring #1

Kykkeliky Umiddelbart er det selvfølgelig fristende at sige, at Markus må tage fejl, i og med at de andre er tre imod én, men så enkelt er det ikke:

Hvis man er kristen og følger kirkens officielle propaganda, var Markus den evangelist, der var tættest på Peter. Vi får sågar at vide, at Peter glædede sig over Markusevangeliet og godkendte det oppe fra himlen af: »Man siger, at apostelen, da han ved en åndens åbenbaring erfarede det, glædede sig over mændenes iver og godkendte skriftet til oplæsning i menighederne« (se siden: Hvem var Markus).

Peter har personligt godkendt evangeliet, og han må bedst vide det, for det var ham selv, der var til stede, da hanen galede, mens de andre disciple sad og gemte sig inden døre.

Kykkeliky

Kristen bortforklaring #2

Kykkeliky En anden mulighed er det, der med et fint, kristent ord hedder "The Principle of Non-Exclusion". Matthæus og Johannes siger jo ikke, at hanen ikke galede to gange:

Solution: There is no contradiction between the two accounts because, given the correctness of the text, Matthew and John do not expressly state how many times the rooster will crow. They simply say Peter will deny Christ three times "before the rooster crows," but they do not say how many times it will crow. Mark may simply be more specific, affirming exactly how many times the rooster would crow.
(defendinginerrancy.com/bible-solutions/Matthew_26.34_%28cf._Mark_14.30%29.php)

KykkelikyMåske havde hanen alligevel galet to gange?

Den bortforklaring holder ikke en meter: For det første kommer vi ikke uden om, at Jesus siger noget forskelligt i de forskellige evangelier: Sagde han, at hanen ville gale en gang, eller sagde han, den ville gale to gange? Man kan vel ikke sige to ting på én gang, vel?

KykkelikyFor det andet: Når Jesus siger, at »hanen når ikke at gale i nat, før du tre gange har nægtet« (Lukas 22,34), så giver det ikke plads til, at hanen galer en eneste gang, før Peter er færdig med at benægte tre gange. Det vil sige, at når hanen galer i Markusevangeliet, efter at Peter har benægtet første gang, bliver profetien i de tre andre evangelier ødelagt.

Så tag og flet næbbet, defendinginerrancy.com.

Lukas 22,34: Men han svarede: "Jeg siger dig, Peter, hanen når ikke at gale i nat, før du tre gange har nægtet, at du kender mig."

Kristen bortforklaring #3

Kykkeliky Der er foreslået forskellige modeller, hvor Peter benægter 6 eller 7 gange, og hvor de 4 evangelister hver kun har hørt 3 af benægtelserne.

Der er lidt selvmodsigende over denne påstand — at Peter har benægtet 6-7 gange — når det eneste evangelierne stort set er enige om er, at Peter fornægtede 3 gange.

For yderligere detaljer, se mere om Peters fornægtelse.

Kristen bortforklaring #4
Kykkeliky

Mange manuskripter udelader hanens første gal fra Markusevangeliet. Det gælder så mange og så ærværdige manuskripter, at det har slået igennem i mange Bibeloversættelser.

Sammenlign den autoriserede oversættelse fra 1992 med 2 andre:

Markus 14,68 Men han nægtede det og sagde: "Jeg hverken ved eller forstår, hvad du mener." Så gik han ud i portrummet. Og hanen galede.Kykkeliky
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Markus 14,68 Men han nægtede og sagde: »Jeg hverken ved eller forstaar, hvad du mener;« og han gik ud i den ydre Gaard. [             ]
(Prøveoversættelse fra 1944)

Markus 14,68 Men han benægtede det og sagde: "Jeg kender ham ikke og jeg forstår ikke hvad du siger," og han gik udenfor i forhallen.[             ]
(Jehovas Vidner / Ny Verden)

De to sidste oversættelser fortæller dog stadig i 14,72: "Og straks galede hanen anden gang", hvilket er lidt selvmodsigende

Kristen bortforklaring #5

Nogle manuskripter fjerner "to gange" fra Markus 14,30, nogle fjerner "anden gang" fra Markus 14,72, og andre fjerner "to gange" fra Markus 14,72.

Disse ændringer er mest "spredt fægtning", og de slår ikke igennem i så mange oversættelser, men et velærværdigt manuskript som Codex Sinaiticus har alle disse 4 ændringer (medregnet den forrige bortforklaring).

En oversættelse som NIV (New International Version) udelader "og hanen galede" i Markus 14,68 og har fodnoter til alle fire ændringer.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, De synoptiske evangelier