Hvaba?? Store forventninger Hvaba??

Jesus var en ydmyg profet.
Jesus fodvask

Her er en af de helt gode profetier om Messias. Profetien kommer kort efter profetien om jomfrufødslen:

Bibelselskabet har givet afsnittet overskriften: »Davidssønnens fødsel«. Jesus gør (ikke) glæden stor:

Esajas 9,1 Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset skinner for dem, der bor i mørkets land.
Esajas 9,2 Du gør jubelen stærk, du gør glæden stor; de glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet.
Esajas 9,3 For det tyngende åg, stangen over deres skulder, og slavefogedens kæp brækker du som på Midjans dag.
Esajas 9,4 Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild.
Esajas 9,5 For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste.
Esajas 9,6 Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Hærskarers Herres nidkærhed skal udvirke dette.

Denne profeti er vanvittigt populær i de kristne cirkler. Når f.eks. Jesus kaldes fredsfyrste, skyldes det udelukkende Esajas 9,5; ordet står ingen steder i Det Nye Testamente.

Men hvordan levede Jesus så op til profetien?

Johannes 18,36 Jesus svarede: "Mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne; men nu er mit rige ikke af denne verden."

Jesus har ikke givet os »freden uden ophør«; han har aldrig haft »herredømmet […] over Davids trone og over hans rige«; og han har ikke "grundfæstet og understøttet" det, som Esajas ellers havde lovet i citatet foroven. Jesus' bortforklaring er, at »Mit rige er ikke af denne verden«.

Og der har vi det grundlæggende problem med eventyret om Jesus: På den ene side går han omkring og opfylder en masse fup-profetier: Født af en jomfru, født i Betlehem, flygter til Egypten, klageråbet i Rama, flytter til Kapernaum, rider på to-tre æsler, regnet som lovbryder, solgt for 30 sølvpenge, spiser brød med forræderen og får trukket lod om sin klædning. En række profetier, der alle har det tilfælles, at der ikke var nogen, der anede, at de skulle forestille at være profetier, før evangelisterne påstod, at Jesus havde opfyldt dem.

På den anden side opfyldte han ikke en eneste af de profetier, som en Messias skulle have opfyldt: Han førte ikke Israel i krig, han smed ikke fjenderne ud af landet, han fik ikke genindført præstestyret, genoprettede ikke Davids kongerige, han gjorde ikke en ende på sult, sygdomme, Synden og Døden, han fik ikke løven til at sove med lammet, han indledte ikke en epoke med verdensfred, han gjorde ikke Jerusalem til verdens hovedstad, osv.

På samme måde er han totalt ukendt blandt historikere af denne verden.

Kristne bortforklaringer
Den normale kristne bortforklaring er, at Jesus vil gøre alt dette, når han vender tilbage (og det gør han jo snart).

Hertil er der blot at sige, at der er ingen profetier i Det Gamle Testamente, der så meget som antyder, at Messias skulle komme to gange. Og hvad skulle formålet så overhovedet have været med det første besøg? Hvorfor opfyldte han ikke en eneste af de rigtige profetier dengang?

Objektivt set var Jesus' karriere en eklatant fiasko.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Esajas, Johannes, GT kontra NT