Hvaba?? Hvem så først, at Jesus var Kristus? Hvaba??

Peter erklærer, at Jesus er Kristus, og modtager Himlens nøgler som belønning.
Peter

I Matthæusevangeliet er Peter den første, der gennemskuer, at Jesus er Kristus. Jesus bliver dybt imponeret og giver Peter Himmerigets nøgler (billedet til højre), for det kan Peter kun have fået at vide af Gud:

Matthæus 16,16 Simon Peter svarede: "Du er Kristus, den levende Guds søn."
Matthæus 16,17 Og Jesus sagde til ham: "Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene.

Ifølge Johannesevangeliet var det derimod disciplen Nathanael, der gennemskuede Jesus, og det skete allerede i første kapitel. Det tog ham ikke 16 kapitler at regne den smule ud.

Johannes 1,49 Nathanael udbrød: "Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge!"

Uretfærdigt nok fik Nathanael ikke Himmerigets nøgler, selvom han var den første.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Johannes