Hvaba?? Hvilken discipel var en djævel? Hvaba??

Vig bag mig, Satan!
Vig bort, Satan

En af Jesus' disciple var en djævel, der ville forråde ham og bringe ham til fald. Men hvem?

I Markus- og Matthæusevangeliet kalder Jesus Peter for Satan:

Matthæus 16,23 Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter: "Vig bag mig, Satan! Du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil."

I Johannesevangeliet er der også en discipel, der er en djævel. Men forfatteren skynder sig at forklare, at det var Judas Iskariot, der blev hentydet til:

Johannes 6,70 Jesus svarede dem: "Har jeg ikke selv udvalgt jer tolv, og dog er en af jer en djævel?"
Johannes 6,71 Han talte om Judas, Simon Iskariots søn; for det var ham, der skulle forråde ham, og han var en af de tolv.

Dette er et eksempel på de bevidste modsigelser i Johannesevangeliet.

Kristne bortforklaringer
De fleste kristne kan ikke se, at der overhovedet er en selvmodsigelse her. Men hvorfor skulle Johannes være nødt til at pointere, at »Han talte om Judas, Simon Iskariots søn«, hvis ikke læserne havde hørt historien om Satan Peter?

Det pudsige er også, at begge episoder sker lige efter Peters bekendelse. I Matthæusevangeliet har Peter lige sagt: »Du er Kristus, den levende Guds søn« (Matthæus 16,16). I Johannesevangeliet falder Satan-bemærkningen lige efter, at Peter har sagt: »Du har det evige livs ord, og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige« (Johannes 6,68-69).

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Johannes