Hvaba?? Er Guds lov skrevet i vore hjerter? Hvaba??

Der var ikke plads nok til de urene dyr i arken ifølge Guds lov - selvom loven ikke var skrevet endnu.
Druknedøden

Guds lov er evig, logisk og naturlig. Da Gud gav loven, sagde han, at ordene allerede var i folks hjerter: »det, jeg i dag befaler dig, er dig hverken ufatteligt eller fjernt […] Nej, ordet er dig ganske nær, i din mund og i dit hjerte, så du kan følge det« (5 Mosebog 30,11-14). I det Nye Testamente fortæller Paulus, at selv hedningerne »af naturen gør, hvad loven siger«, fordi de har »den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte« (Romerne 2,14-15).

Romerne 2,14: For når hedningerne, der ikke har loven, af naturen gør, hvad loven siger, så er de, uden at have en lov, deres egen lov.
Romerne 2,15: De viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte, og deres samvittighed optræder som vidne, og deres tanker anklager eller forsvarer hinanden -

Et slående eksempel får vi, da Gud giver Noa kontraordrer en uge før afgang. Han vil have syv par af de rene dyr, men kun et par af de urene:

1 Mosebog 7,2 Af alle de rene dyr skal du tage syv par, han og hun, og af dem, der ikke er rene, skal du tage ét par, han og hun.

Moseloven, der fortæller, hvilke arter der er rene og urene dyr, blev først givet til Moses mange hundrede år senere, men det fik ikke Noa til at stille spørgsmål. Åbenbart havde Noa allerede "den gerning, som loven kræver, skrevet i sit hjerte", for han gik straks i gang med at indsamle seks ekstra par af alle de rene dyr og rene fugle.

Et andet eksempel finder vi, da Gud havde dræbt Onans bror. Onan blev tvunget til at gøre sin døde brors kone gravid, men han snød og »lod […] sin sæd gå til spilde på jorden«, og selvom Moseloven ikke var skrevet, var der dødsstraf til Onan. Bagefter var det den tredje brors tur til at blive påtvunget "svogerpligten".

Men det betyder omvendt, at der ikke er tilgivelse for folks lovbrud, selvom overtrædelsen er sket, før Moses skrev Moseloven.

Abraham giftede sig med sin egen halvsøster:

1 Mosebog 20,12 Og hun er virkelig min søster! Hun er datter af min far, men ikke af min mor, og så blev jeg gift med hende.

Dette er i strid med Guds lov, der siger, at den slags mennesker skal forbandes (5 Mosebog 27,22) og udryddes (3 Mosebog 20,17). Hvorfor blev Abraham ikke forbandet og udryddet for at bryde den lov, som han "havde skrevet i sit hjerte"?

På samme måde var Jakob gift med to søstre. Igen er Moseloven klar: Hvis folk bryder denne lov, vil Gud straffe dem, landet vil spytte dem ud, og de vil blive udryddet (3 Mosebog 18,18-29).

Hvorfor blev Jakob ikke straffet? Hvorfor blev resultatet af dette uhellige ægteskab — Israels tolv stammer — ikke spyttet ud af landet? Og hvorfor blev de ikke udryddet, når Jakob brød den lov, som han "havde skrevet i sit hjerte"?

5 Mosebog 27,22: Forbandet være den, der har samleje med sin søster, hvad enten hun er datter af hans far eller hans mor. Og hele folket skal sige amen.
3 Mosebog 20,17: Hvis en mand gifter sig med sin søster, hvad enten det er hans fars eller hans mors datter, og ser hendes køn, og hun ser hans, er det en modbydelighed. De skal udryddes for øjnene af deres landsmænd. Han har blottet sin søsters køn. Han skal bære sin straf.
3 Mosebog 18,18: En søster til din hustru må du ikke gifte dig med og gøre til medhustru og blotte også hendes køn, så længe din hustru lever.
[. . .]
3 Mosebog 18,24: Gør jer ikke urene med al den slags, for med al den slags har de folk gjort sig urene, som jeg jager bort foran jer.
3 Mosebog 18,25: Landet blev urent, og jeg straffede det for dets synd, og landet spyttede sine indbyggere ud.
[. . .]
3 Mosebog 18,28: Ellers vil landet spytte jer ud, fordi I gør det urent, sådan som det har spyttet det folk ud, som var der før jer.
3 Mosebog 18,29: For enhver, som gør nogen af disse vederstyggeligheder, det menneske skal udryddes fra sit folk.

Et tredje eksempel er da, Jakobs datter blev "krænket" af den lokale fyrstes søn. Fyrsten tilbød Jakob og hans sønner venskab, slægtskab, formue og hvad de ellers kunne pege på, men jøderne valgte at dræbe hele byen ved forræderi. Hvorfor valgte patriarkerne at bryde Moseloven, hvis den var skrevet i deres hjerter?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, 3 Mosebog, 5 Mosebog, Romerne, Paulus