Hvaba?? Jerusalems Tredje Erobring Hvaba??

Jerusalem. Gihon-kilden springer i Kedrondalen (Kidron Valley) øst for byen.
Jerusalem

Bibelen har mindst tre historier om, hvordan jøderne erobrede Jerusalem.

Så skulle man tro, byen var pærelet at indtage — når det nu skete så ofte — men faktisk var klippeborgen så uindtagelig, at David måtte bruge list: Hans folk trængte op til borgen gennem vandledningen:

2 Samuel 5,8 På den Dag sagde David: "Enhver, som trænger frem til Vandledningen og slår en Jebusit, de halte og blinde, som Davids Sjæl hader, skal være Øverste og Hærfører". Derfor siger man: "En blind og en lam kommer ikke ind i Huset!"
2 Samuel 5,9 Så tog David Bolig i Klippeborgen og kaldte den Davidsbyen; og han befæstede Byen rundt om fra Millo og indefter.
(Den forrige danske oversættelse)

Den parallelle historie i 1 Krønikebog indikerer, at det var Joab, der klarede udfordringen. Han »kom først op« (1 Krønikebog 11,6).

1 Krønikebog 11,6: David sagde: "Den første, der slår en jebusit ihjel, skal være overhoved og anfører." Joab, Serujas søn, kom først op, så han blev overhoved.

Der er bare et lillebitte problem. Den omtalte vandledning er et projekt, som Bibelen senere roser Kong Hizkija for at have anlagt:

2 Kongebog 20,20 Hvad der ellers er at fortælle om Hizkija, alle hans heltegerninger, hvordan han anlagde dammen og vandledningen og ledte vandet ind i byen, står jo i Judas Kongers Krønike.

Siraks Bog 48,17 Hizkija befæstede sin by og ledte vand ind i dens midte. Med jern gennembrød han den stejle klippe og byggede damme til vandet.

Kong Hizkija var 13. generation efter Kong David. Davids mænd steg op gennem vandledningen, 300 år før den blev anlagt.

Kristne bortforklaringer
Den mest effektive bortforklaring er at ændre i teksten. Sådan ser verset ud i den autoriserede udgave fra 1992:

2 Samuel 5,8 Den dag sagde David: "Den, der vil besejre jebusitterne, må ramme sinnor. David hader de lamme og blinde." - Derfor siger man: "En blind og en lam må ikke komme ind i templet." -
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Hokus pokus. Enhver hentydning til den ikke-eksisterende vandledning er forsvundet.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Samuelsbog, 1 og 2 Kongebog, 1 og 2 Krønikebog, Apokryfer, Forfalskninger