Hvaba?? Dalmanuta, Magadan eller Magdala? Hvaba??

Hvor kommer Maria Magdalene fra?
Jesus elsker alle

I Markusevangeliet forlader Jesus 4.000 mennesker for at sejle til »egnen ved Dalmanuta«:

Markus 8,9 Der var omkring fire tusind til stede. Og han sendte dem bort.
Markus 8,10 Straks efter gik han om bord i båden sammen med sine disciple og kom til egnen ved Dalmanuta.

Problemet er bare, at ingen nogensinde har hørt om Dalmanuta. Når Matthæus kopierer teksten, ændrer han derfor rejseruten til »egnen ved Magadan«:

Matthæus 15,38 Der var omkring fire tusind mænd, som havde spist, foruden kvinder og børn.
Matthæus 15,39 Og da han havde sendt skarerne bort, gik han om bord i båden og kom til egnen ved Magadan.

Det hjælper bare ikke ret meget, for der er heller ikke er nogen by, der hedder Magadan. Derfor rettede de fromme kristne senere navnet til Magdala i teksterne. Sådan så det ud i de gamle Bibler indtil for hundrede år siden (tjek evt. konkordansen eller tjek de 6.000 forfalskninger):

Matthæus 15,39 Og der han havde ladet Folket fare, gik han i et Skib og kom til Magdalas Grændser.
(Bibel fra 1897)

Magdalan er lige så ukendt som Dalmanuta og Magada, men det smarte var, at man dermed havde (op)fundet den by, Mary Magdalene kommer fra. Problemet var, at Mary Magdalenes by blot var en forfalskning af et andet ikke-eksisterende bynavn, Magadan, der skulle erstatte et tredje ukendt navn, Dalmanuta.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Textus Receptus, De synoptiske evangelier, Forfalskninger