Hvaba?? De flyvende grise Hvaba??

Jesus uddriver en flok dæmoner af en mand. Grisene står parat til højre.
Grise

I Markusevangeliet sejler Jesus »til gerasenernes land« og uddriver en stor flok onde ånder af en mand (billedet til højre):

Markus 5,1 Så kom de over til den anden bred af søen til gerasenernes land.
[.. .. ..] [. . .]
Markus 5,11 Dér ved bjerget gik der en stor flok svin og fandt føde;
Markus 5,12 og dæmonerne bad ham: "Send os over i svinene, så vi kan fare ind i dem."
Markus 5,13 Det gav han dem lov til. Og de urene ånder fór ud af manden og ind i svinene; og flokken på omkring to tusind styrtede ud over skrænten ned i søen og druknede.

Grisene(1) bliver besat af de onde ånder og styrter ud i søen, hvor de drukner.

Problemet er, at Gerasa ligger midt ude i ørkenen (se kort længere nede): Jesus og hans skib er sejlet 67 kilometer gennem ørkenen.

Det er lige præcis den slags ujødiske fejl, Matthæus plejer at rette. Så når Matthæus genfortæller Markus' historie, foregår den ikke længere i Gerasa, men i »gadarenernes land«:

Matthæus 8,28 Da Jesus var kommet over til den anden bred til gadarenernes land, kom to besatte hen imod ham; de kom fra gravhulerne og var så farlige, at ingen kunne komme forbi ad den vej.

Gadara og Gerasa.
Dekapolis

Så hvor foregår historien? I Gerasa eller i Gadara? Og har Jesus sejlet 67 kilometer gennem ørkenen eller kun 10?

Kristen bortforklaring #1

Den første bortforklaring er at forbedre Matthæus' svindelnummer. Selvom historien er flyttet til Gadara, indebærer det stadig, at Jesus har sejlet 10 kilometer gennem ørkenen, og at grisene skulle løbe 10 kilometer tilbage og måtte forcere Yarmuk-floden, inden de besteg Golan-højderne og kastede sig ud i Genesaret Sø (se kort til venstre).

Derfor har de kristne meget tidligt forfalsket deres egne hellige tekster. Her er tre forskellige danske Bibeloversættelser:

 Markus 5,1Matthæus 8,28Lukas 8,26
1866 Saa kom de til hin Sides Søen til Gadarenernes Egn; Da han kom hinsides til Gergesenernes Egn, mødte ham to Besatte, som kom ud fra Gravene; de vare meget farlige, saa ingen kunde vandre den Vej; Saa sejlede de til Gadarenernes Egn, som er tvært over for Galilæa
1931 Og de kom over til hin Side af Søen til Gerasenernes Land. Og da han kom over til hin Side til Gadarenernes Land, mødte ham to besatte, som kom ud fra Gravene, og de vare såre vilde, så at ingen kunde komme forbi ad den Vej. Og de sejlede ind til Gadarenernes Land, som ligger lige over for Galilæa.
1992 Så kom de over til den anden bred af søen til gerasenernes land. Da Jesus var kommet over til den anden bred til gadarenernes land, kom to besatte hen imod ham; de kom fra gravhulerne og var så farlige, at ingen kunne komme forbi ad den vej. De sejlede nu ind til gerasenernes land, der ligger over for Galilæa.

Så hvor foregår historien? I Gergesa, i Gerasa eller i Gadara?

Kristen bortforklaring #2

Den anden bortforklaring er, at Gergesa, Gerasa og Gadara "i virkeligheden" betyder det samme, og at »gerasenernes land« "i virkeligheden" strakte sig de 67 kilometer helt ned til kanten af Genesaret Sø.

Problemet med denne påstand er bl.a., at Markus fortæller, hvordan de skrækslagne svinehyrder løb til byen og hentede nogle af beboerne (Markus 5,14). Teksten lægger bestemt ikke op til, at svinehyrderne havde løbet 67 kilometer frem og 67 kilometer tilbage.

Det er åbenbart heller ikke en bortforklaring, de kristne selv tror på. For så havde det ikke været nødvendigt at forfalske alle tre evangelier i næsten 2.000 år.

Markus 5,14: Men svinehyrderne løb deres vej og fortalte om det i byen og på landet, og folk kom for at se, hvad der var sket.

Yderligere selvmodsigelser


Fodnote: (1)

Nu kunne man tro, at selvmodsigelsen lå i, at jøderne ikke havde svineflokke, fordi grise ikke er kosher.

Men som det fremgår af landkortet, var Gerasa en del af Decapolis, De Ti Byer, der, som navnet antyder, var beboet af grækere.


Mærker: Matthæus, Markus, Lukas, De synoptiske evangelier, Forfalskninger