Hvaba?? Hvem skal dømme? Hvaba??

Gud bestemmer
Meninger

Hele ideen med at skrive en Bibel er, at forfatteren skal have lov til at bestemme over folket. Men hvad så. hvis der er mange forfattere? Så er der mange, der skal bestemme.

Hvem skal dømme over menigheden? Den ene sted er det Aron og hans efterkommere, der dømmer:

2 Mosebog 28,30 I doms-brystskjoldet skal du lægge Urim og Tummim; de skal være ved Arons hjerte, når han går ind for Herrens ansigt, og Aron skal til stadighed bære domsafgørelsen for israelitterne ved sit hjerte for Herrens ansigt.

I andre af Bibelens bøger er det levitpræsterne sammen med en dommer:

5 Mosebog 17,8 Når retssager er for vanskelige for dig, hvad enten det drejer sig om drab, tvistemål eller overfald hjemme i dine byer, skal du begive dig op til det sted, Herren din Gud udvælger,
5 Mosebog 17,9 og henvende dig til de levitpræster og den dommer, som er der til den tid; du skal rådspørge dem, og de skal meddele dig den dom, de fælder i sagen.
5 Mosebog 17,10 Den dom, de meddeler fra det sted, Herren udvælger, skal du følge, og du skal omhyggeligt gøre alt, hvad de giver dig anvisning på.
5 Mosebog 17,11 Den anvisning, de giver dig, og den dom, de afsiger, skal du følge uden at vige til højre eller til venstre fra den dom, de meddeler dig.
5 Mosebog 17,12 Men den mand, som handler selvrådigt og hverken vil lytte til præsten, som forretter tjeneste dér for Herren din Gud, eller til dommeren, den mand skal dø. Du skal udrydde det onde af Israel.
5 Mosebog 17,13 Og hele folket skal høre om det og blive bange, så ingen længere handler selvrådigt.

Andre steder er det de ældstes råd, der dømmer. Her etablerer Gud sanhedrinet:

2 Mosebog 18,19 Lyt nu til mit råd, og Gud være med dig! Du skal selv være den, der står over for Gud på folkets vegne, og det er dig, der skal forelægge sagerne for Gud.
2 Mosebog 18,20 Du skal indskærpe dem forordningerne og lovene og kundgøre dem den vej, de skal følge, og hvad de skal gøre.
2 Mosebog 18,21 Men du skal se dig om i hele folket efter dygtige, gudfrygtige og pålidelige mænd, som er ubestikkelige. Dem skal du sætte over folket som førere for enheder på tusind, hundrede, halvtreds og ti.
2 Mosebog 18,22 Det er altid dem, der skal holde rettergang for folket. Enhver større sag skal de forelægge dig, men i alle mindre sager skal de selv dømme. Gør det lettere for dig selv, og lad dem bære byrden sammen med dig!
2 Mosebog 18,23 Hvis du gør sådan, vil Gud give dig myndighed; du kan holde ud, og hele dette folk kan gå tilfredse hjem."
2 Mosebog 18,24 Moses hørte på sin svigerfar og gjorde alt, hvad han havde sagt.
2 Mosebog 18,25 Moses udvalgte dygtige mænd i hele Israel og satte dem som overhoveder i folket, førere for enheder på tusind, hundrede, halvtreds og ti.
2 Mosebog 18,26 De skulle altid holde rettergang for folket; en vanskelig sag skulle de forelægge Moses, men i alle mindre sager skulle de selv dømme.

Men selv efter at ældsterådet / sanhedrinet er etableret, er det to andre, der er dommere i Moses' fravær:

2 Mosebog 24,14 Til de ældste sagde han: "Bliv her, til vi kommer tilbage til jer; Aron og Hur er hos jer. Skal nogen have en sag afgjort, kan han henvende sig til dem."

Dommerbogen handler om 12 "dommere", men til trods for titlen er disse dommere snarere krigere. Den eneste, der dømmer i denne bog, er, lidt selvmodsigende, profetinden Debora:

Dommer 4,4 På den tid var profetinden Debora, Lappidots kone, dommer i Israel.
Dommer 4,5 Hun sad under Deborapalmen mellem Rama og Betel i Efraims bjergland, og israelitterne kom op til hende med deres retssager.

Senere var det en profet, Samuel, indtil han blev gammel og udnævnte Israels første konge:

1 Samuel 7,15 Samuel var dommer i Israel, så længe han levede.
1 Samuel 7,16 Hvert år drog han rundt til Betel, Gilgal og Mispa og dømte Israel alle disse steder.
1 Samuel 7,17 Så vendte han tilbage til Rama, for dér boede han, og dér dømte han Israel. Dér byggede han et alter for Herren.

I Det Nye Testamente opstod endnu en profet, Jesus, men det er ærlig talt svært at blive klog på, om Jesus ville dømme nogen.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, 5 Mosebog, 1 og 2 Samuelsbog, Firekildehypotesen, GT kontra NT