Hvaba?? Vand til blod og frøers mængde Hvaba??

Don Martin: Egyptens 2. plage, frøer.
Egyptens plager

En af de absurde detaljer ved Egyptens Ti Plager er, at de egyptiske troldmænd var i stand til at kopiere alle Moses' mirakler. Miraklerne beviser altså ikke noget.

Først tryllede Moses eller Aron sin stav om til en slange. Men det trick kendte troldmændene også. Gud havde lært Moses nogle flere tryllekunster, bl.a. at gøre sin egen hånd spedalsk (2 Mosebog 4,6), men Moses blev så paf, at han glemte alt om disse ekstranumre. Det er underligt, at Gud ikke vidste det i forvejen, når nu Gud er alvidende.

Tre kapitler senere starter Moses og Gud med den første af de ti plager: Alt vand bliver til blod: »Der skal være blod overalt i Egypten, om det så er i trækar eller stenkar« (2 Mosebog 7,19). Men troldmændene var i stand til at kopiere tricket, selvom det ikke fremgår, hvordan de kunne trylle vandet til blod, når det allerede var blod. Blod er som bekendt tykkere end vand, så måske gjorde mirakelmagerne blodet dobbelt så tykt?

Farao gør sit hjerte hårdt, så Gud og Moses går over til plan B: At dække landet med frøer (billedet til højre). Igen er egypterne istand til at gøre det samme.

2 Mosebog 8,2 Aron rakte sin hånd ud over vandet i Egypten, så frøerne kravlede op og dækkede Egypten.
2 Mosebog 8,3 Men mirakelmagerne gjorde det samme med deres hemmelige kunster og fik frøerne til at kravle ud over hele Egypten.

Den tredje plage over Egypten var myg. Man kan undre sig over, at de mange frøer ikke havde ædt myggelarverne, men det er selvfølgelig endnu et mirakel.
Egypter med fluer

Hvordan kan mirakelmagerne dække landet med frøer, når det allerede er dækket? Har de måske dækket de gamle frøer med et ekstra lag af nye frøer? Og hvad var det lige, der skulle være formålet med at fordoble antallet af frøer?

Så lover Moses Farao, at han vil få Gud til at rydde op og fjerne frøerne igen. Det er åbenbart et trick, som troldmændene ikke kan.

2 Mosebog 8,5 Moses sagde til Farao: "Sig mig nådigst, hvornår jeg skal gå i forbøn for dig og dine hoffolk og dit folk, så frøerne bliver ryddet væk fra dig og dine huse, og der kun er nogle tilbage i Nilen."
[.. .. ..] [. . .]
2 Mosebog 8,9 og Herren gjorde, som Moses bad; frøerne døde i husene, på gårdspladserne og på markerne.
2 Mosebog 8,10 Man skovlede dem sammen i dynger, så landet kom til at stinke.
2 Mosebog 8,11 Men da Farao så, at det var til at ånde igen, forhærdede han sig og ville ikke høre på dem, sådan som Herren havde sagt.

Her gik det så tilsyneladende galt med kommunikationen mellem Gud og Moses, for selvom »Herren gjorde, som Moses bad« (8,9), blev de døde frøer alligevel liggende i dynger og stank.

Det kan selvfølgelig også være, at Gud kun har ryddet sine egne frøer op, og at det var troldmændenes frøer, der lå tilbage i dynger, »så landet kom til at stinke« (8,10). Eller måske var det Guds frøer, der var blevet kvalt under vægten af troldmændenes frøer? Spørg din lokale præst.

2 Mosebog 4,6: Derpå sagde Herren til ham: "Stik din hånd ind på brystet!" Det gjorde han, og da han trak hånden ud igen, var den blevet spedalsk, hvid som sne.
2 Mosebog 7,19: Herren sagde til Moses: "Sig til Aron, at han skal tage sin stav og række sin hånd ud over vandet i Egypten, over flodløbene, deres kanaler og deres sumpe, over alle steder, hvor der har samlet sig vand; så skal det blive til blod. Der skal være blod overalt i Egypten, om det så er i trækar eller stenkar."

Kristne bortforklaringer

Adam Clarke (1760/1762 -1832) forklarer i sin Bibel-kommentar, hvordan de egyptiske troldmænd bar sig ad:

"The magicians did so" - A little juggling or dexterity of hand might have been quite sufficient for the imitation of this miracle, because frogs in abundance had already been produced; and some of these kept in readiness might have been brought forward by the magicians, as proofs of their pretended power and equality in influence to Moses and Aaron.

Med andre ord: De egyptiske troldmænd havde haft nogle frøer gemt til lejligheden (»kept in readiness«), og med lidt gøgl og fingerfærdighed (»a little juggling or dexterity of hand«) fik de narret egypterne (og forfatteren af Bibelen) til at tro, at de havde samme kræfter og indflydelse som Moses og Aron. Der var jo masser af frøer allerede, og hvem kan se forskel på Guds frøer og troldmændenes frøer, når først klaveret spiller?

Ifølge Wikipedia tog det Clarke 40 år at skrive sin Bibelkommentar. Hvis han havde haft 40 år mere, kunne han måske have forklaret, hvordan troldmændene havde været klar over, at de skulle gemme nogle frøer til lejligheden. Måske havde de læst Bibelen? Nå nej, den var ikke skrevet endnu.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, Udvandringen fra Egypten