Hvaba?? Hvor mange æsler red Jesus på? Hvaba??

Hvordan kunne Jesus ride på to æsler?
to æsler

Palmesøndag beder Jesus sine disciple hente et æsel, så han kan ride ind i Jerusalem og opfylde en profeti. Markus og Lukas er enige:

Markus 11,1 Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oliebjerget, sendte han to af sine disciple af sted
Markus 11,2 og sagde til dem: "Gå ind i landsbyen heroverfor; når I kommer ind i den, vil I straks finde et føl, som står bundet, og som intet menneske endnu har siddet på. Løs det, og bring det herhen.

Lukas 19,30 og sagde: "Gå ind i landsbyen heroverfor; når I kommer ind i den, vil I finde et føl, som står bundet, og som ingen nogen sinde har siddet på. Løs det, og kom med det.

Matthæus, der er den dummeste evangelist, har fået profetien galt i halsen og tror, profetien kræver to æsler. Derfor må disciplene hente to æsler, som Jesus kan ride på:

Matthæus 21,1 Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted
Matthæus 21,2 og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem.
Matthæus 21,3 Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage."
Matthæus 21,4 Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger:
Matthæus 21,5 Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl.
Matthæus 21,6 Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem.
Matthæus 21,7 De kom med æslet og føllet og lagde deres kapperdem, og han satte sig derpå.

Så red Jesus på et eller to æsler?

Kristen bortforklaring #1

Michael Goulder mener ikke, at Matthæus har misforstået noget. Ifølge Goulder har Matthæus derimod udmærket forstået parallelismen i Zekarias' profeti, og han har helt bevidst selv skabt en parallelisme med to ridedyr:

It seems a trifle naive to suggest that Matthew could not see that this was Hebrew poetry, and that the parallelism was of form and not of substance. Even Gentile Christians such as Luke knew about parallelism - he writes very good psalms himself; and any choirboy knows the same. Matthew treats it literally because he has the midrashic mind. Scripture is endlessly rich. Every word of it is meaningful.
(Michael Goulder, Midrash and Lection in Matthew, 1974, side 22)

Men det ændrer jo ikke ved, at Matthæus frit har ændret de "historiske begivenheder" efter forgodtbefindende.

Kristen bortforklaring #2

Bibelselskabet laver deres sædvanlige fusk, når de skriver, at »han satte sig derpå« (Matthæus 21,7).

Ordet i den græske originaltekst, er "autôn", der betyder "dem", og det bruges to gange i dette vers. Disciplene »lagde deres kapper på dem [autôn] og han satte sig på dem [autôn]«. Kig evt. i konkordansen: Matthæus 21,7, og se, hvordan der står to gange "autôn", og til højre begge gange står P-GPM, der betyder "Personligt pronomen - Genitiv, Plural, Maskulin".

Det er selvfølgelig netop denne sætning, der er mest pinlig: At Jesus satte sig på begge æsler. Derfor skal der fuskes lige her.

Kristen bortforklaring #3, 4, 5 . . .

Læs meget mere om profetien om de to æsler for yderligere bortforklaringer.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Lukas, De synoptiske evangelier