Hvaba?? Havde Josef fra Arimatæa dødsdømt Jesus? Hvaba??

Josef fra Arimatæa tager Jesus ned fra korset
Nedtagning

Ifølge Markusevangeliet blev Jesus dødsdømt af hele det jødiske råd:

Markus 14,64 I har selv hørt bespottelsen. Hvad mener I?" Og de dømte ham alle skyldig til døden.

Efter at Jesus er død, kommer Josef fra Arimatæa og sørger for Jesus' begravelse:

Markus 14,42 Og da det nu var blevet aften, og det var forberedelsesdag, det vil sige dagen før sabbat,
Markus 14,43 kom Josef fra Arimatæa, et fornemt rådsmedlem, som også ventede Guds rige. Han dristede sig til at gå ind til Pilatus og bad om at få Jesu legeme.

Josef var medlem af rådet, sågar »et fornemt rådsmedlem«. Josef havde altså også været med til at dødsdømme Jesus.

Dette er ikke i sig selv en selvmodsigelse. Den starter først i de senere evangelier. Lukas indrømmer, at Josef var »medlem af Rådet, men at han var »en god og retfærdig mand«, og at han ikke havde samtykket med de andre. Altså i lodret modstrid med Markus 14,64, der siger, at alle dømte Jesus til døden:

Lukas 23,50 Og se, der var en mand ved navn Josef, medlem af Rådet og en god og retfærdig mand,
Lukas 23,51 som ikke havde samtykket i det, de andre havde besluttet og gjort; han var fra Arimatæa, en jødisk by, og han ventede Guds rige.

Johannes går et skridt videre: Nu er Josef blevet en hemmelig discipel af Jesus. Der er ikke længere nogen antydning af, at denne gode og retfærdige discipel af Jesus overhovedet havde været medlem af det jødiske råd, der dødsdømte Jesus:

Johannes 19,38 Josef fra Arimatæa, som var discipel af Jesus, men hemmeligt, af frygt for jøderne, bad derefter Pilatus om at måtte tage Jesu legeme ned; og det tillod Pilatus. Josef kom så og tog Jesu legeme ned.

Matthæus går allerlængst. Nu får man ligefrem indtrykket af, at denne hemmelige discipel ankommer direkte fra Arimatæa for at begrave Jesus. En ting er, at Josef ikke har siddet i jødernes råd — han har ikke engang været til stede i Jerusalem.

Matthæus 27,57 Men da det var blevet aften, kom der en rig mand fra Arimatæa, der hed Josef, som også var blevet en discipel af Jesus.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Lukas, Johannes, De synoptiske evangelier