Hvaba?? Hvor mødte Jesus Andreas og Peter? Hvaba??

Bibelen i Lego, Jesus kalder de første disciple.
Lego: Jesus kalder sine disciple

Ifølge Johannesevangeliet startede de to brødre, Andreas og Simon Peter, med at være disciple af Johannes Døberen.

De to brødre mødte Jesus i »Betania på den anden side af Jordan«:

Johannes 1,28 Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte.
[.. .. ..][. . .]
Johannes 1,40 Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus.
Johannes 1,41 Først møder han sin bror Simon og siger til ham: "Vi har mødt Messias" - det betyder Kristus.
Johannes 1,42 Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han: "Du er Simon, Johannes' søn; du skal kaldes Kefas" - det er det samme som Peter.

I de tre andre evangelier er brødrene derimod fiskere, og Jesus hverver dem ved Galilæas Sø (billedet til højre).

Markus 1,16 Da Jesus gik langs Galilæas Sø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i færd med at kaste net i søen; for de var fiskere.
Markus 1,17 Jesus sagde til dem: "Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere."
Markus 1,18 Og de lod straks garnene være og fulgte ham.

Kristne bortforklaringer
Jesus mødte dem to gange — første gang gjorde han dem til disciple og anden gang til "menneskefiskere". Altså en bortforklaring i stil med, at Jesus blev salvet to gange, holdt to bjergprædikener, rensede templet to gange, red på tre æsler, og at Jesus har tre næser og fire øjne.

Det må siges at kræve en meget alternativ læsning. Der er ikke noget i Markusevangeliet, der antyder, at Jesus skulle have mødt dem før, eller at de tidligere har været hans disciple, eller at de har opgivet af være disciple af Jesus (og af Johannes Døberen), før de startede som fiskere. (og i parentes bemærket står der ikke noget i Johannesevangeliet om, at disciplene er fiskere, før i det sidste påklistrede kapitel).

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Markus, Johannes, De synoptiske evangelier