Hvaba?? Forholdet til "dem udenfor" Hvaba??

2 Johannes 1,10: "tag ikke imod ham i jeres hus, og byd ham ikke velkommen".
Jehovas vidner

Hvordan skal kristne forholde sig til "dem udenfor".

1) Man skal være venlig, svare hver enkelt, og være parat til forsvar overfor enhver, der kræver én til regnskab.

Kolossenserne 4,5 Vær vise i jeres omgang med dem udenfor, og brug det gunstige øjeblik.
Kolossenserne 4,6 Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt.

1 Peter 3,15 men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har,

2) Man skal slet ikke omgås folk, der ikke er kristne, og man skal holde sig fra »den ugudelige, tomme snak«.

1 Timotheus 6,20 Timotheus, tag vare på det, der er betroet dig, og vend dig bort fra den ugudelige, tomme snak og indvendingerne fra den kundskab, der med urette kaldes sådan;

2 Timotheus 2,14 Det skal du minde alle om, og du skal for Guds ansigt indskærpe dem ikke at indlade sig i ordkløverier, som ikke er til nogen nytte, men kun til ulykke for tilhørerne.
2 Timotheus 2,15 Stræb efter at stå din prøve for Gud som en arbejder, der ikke behøver at skamme sig, men som går lige på med sandhedens ord.
2 Timotheus 2,16 Hold dig fra den ugudelige, tomme snak, for de vil komme længere og længere ud i ugudelighed,

2 Timotheus 3,1 Men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider.
2 Timotheus 3,2 For da vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemlige, spottere,
2 Timotheus 3,3 ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdne, brutale, fjender af det gode,
2 Timotheus 3,4 forrædere, fremfusende, hovmodige, de vil elske nydelser højere end Gud;
2 Timotheus 3,5 i det ydre har de gudsfrygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra dem!
2 Timotheus 3,6 Til dem hører nemlig de, der sniger sig ind i husene og får magt over kvinder, der er belæssede med synder og lader sig lede af alle mulige lyster,
2 Timotheus 3,7 og som altid vil lære, men aldrig lærer sandheden at kende.

3) Man må ikke engang byde en ikke-kristen velkommen, for så gør man sig »delagtig i hans onde gerninger«:

2 Johannes 1,10 Hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, så tag ikke imod ham i jeres hus, og byd ham ikke velkommen;
2 Johannes 1,11 for den, der byder ham velkommen, gør sig delagtig i hans onde gerninger.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Kolossenserne, 1 Timotheus, 2 Timotheus, 1 Peter, 2 Johannes