Hvaba?? Barmhjertighed? Eller lydighed og troskab? Hvaba??

Gustave Doré: Jesus diskuterer med farisæerne.
Jesus og hans disciple plukker korn

Jesus var ofte oppe at skændes med farisæerne om, hvordan man skulle forholde sig til Moseloven. Og han havde fundet et citat fra Det Gamle Testamente, der var så godt, at han brugte det to gange:

Matthæus 9,13 Gå hen og lær, hvad det vil sige: 'Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer.' Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere."

Matthæus 12,7 Havde I fattet, hvad det betyder: 'Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer,' havde I ikke fordømt de uskyldige.

Først blev han kritiseret for at spise med toldere og syndere, og bagefter for at bryde sabbatten (billedet til højre). I begge tilfælde havde han samme svar. Han citerede Gud for, at »Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer«.

Jesus var ovenikøbet rimeligt nedladende: »Gå hen og lær, hvad det vil sige« og »Havde I fattet, hvad det betyder«. Lad os derfor følge Jesus' opfordring.

Hvis vi kigger på de små krydsreferencer, som Bibelselskabet har indsat, finder vi disse to vers:

1 Samuel 15,22 Da sagde Samuel: "Vil Herren hellere have brændofre og slagtofre end lydighed mod Herren? Nej, at adlyde er bedre end offer, at lytte er bedre end vædderes fedt.

Hoseas 6,6 Troskab ønsker jeg, ikke slagtofre, kundskab om Gud, ikke brændofre. Straffen over det hovmodige og troløse Israel

Der står nærmest det modsatte af, hvad Jesus sagde: Gud ønsker ikke barmhjertighed. Han vil tværtimod have lydighed og troskab. Guds replik faldt i forbindelse med, at Kong Saul skånede en enkelt mand under folkemordet på amalekitterne.

Gud ønsker altså lydighed som i at holde sig fra de vantro toldere og syndere, og troskab som i at holde Guds sabbat hellig.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Samuelsbog, Hoseas, Matthæus, GT kontra NT, Septuaginta