Hvaba?? Bor Gud i templet i Jerusalem? Hvaba??

Jerusalems undergang. Til venstre går porten til templet op, og guderne forlader den truede by.
Den gale Jesus

Den ene forfatter af Mosebøgerne, kalder vi "P", fordi han tydeligvis har været præst. Denne forfatter mente, at Gud boede i templet i Jerusalem. Han lod Gud sige det allerede, dengang jøderne flygtede ud af Egypten.

2 Mosebog 25,8 De skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem.

2 Mosebog 29,45 Jeg vil tage bolig iblandt israelitterne, og jeg vil være deres Gud.
2 Mosebog 29,46 De skal vide, at jeg er Herren deres Gud, som førte dem ud af Egypten for at tage bolig blandt dem. Jeg er Herren deres Gud.

Denne tanke gennemsyrer P's tekster (især 3 og 4 Mosebog), der er fokuserede på renhed: Netop fordi Gud bor blandt sit folk, må intet urent besmitte Guds land, folk, præster eller bolig:

3 Mosebog 15,31 I skal befri israelitterne for deres urenhed, så de ikke dør på grund af deres urenhed, fordi de gør min bolig, som er hos dem, uren.

4 Mosebog 17,28 Enhver, der kommer Herrens bolig nær, dør! Skal vi omkomme alle sammen?"

Nu skal P's tekster jo forestille at være skrevet af Moses ude i ørkenen, så på dette tidspunkt havde Gud ikke noget tempel, men måtte bo i et tabernakel / åbenbaringstelt. Derfor var det op til Kong Salomon at bygge templet, så Gud kunne få en mere permanent bolig:

1 Kongebog 6,11 Da kom Herrens ord til Salomo:
1 Kongebog 6,12 "Du bygger nu dette hus! Hvis du vandrer efter mine love og følger mine retsregler og holder alle mine befalinger og vandrer efter dem, så vil jeg over for dig holde det løfte, som jeg gav din far David,
1 Kongebog 6,13 og jeg vil tage bolig iblandt israelitterne, og jeg vil ikke svigte mit folk Israel."

Da templet var færdigt blev åbenbaringsteltet og Pagtens Ark med de to stentavler båret ind, hvorefter "Guds sky" og "Herrens herlighed" fyldte templet. Her boede Gud i mørket.

1 Kongebog 8,10 Da præsterne gik ud af helligdommen, fyldte skyen Herrens tempel;
1 Kongebog 8,11 præsterne kunne ikke forrette tjenesten på grund af skyen, fordi Herrens herlighed fyldte Herrens tempel.
1 Kongebog 8,12 Da sagde Salomo: Herren har sagt, at han vil bo i mørket.
1 Kongebog 8,13 Nu har jeg bygget dig en bolig, et sted, hvor du kan bo for evigt.

Afslutningsvis kan vi kigge lidt udenfor Bibelen: Præstesønnen Josephus fortæller, at kort før romerne ødelagde templet i Jerusalem, gik porten til templet op, og stemmer (i flertal !) sagde "lad os flytte herfra" (billedet øverst til højre).

Forfatteren af 5 Mosebog er uenig. Han bruger konstant en formulering om, at det er Guds navn, der bor i templet. Her er blot to eksempler:

5 Mosebog 12,11 da skal det sted, Herren jeres Gud udvælger til bolig for sit navn, være stedet, hvor I skal komme med alt det, jeg befaler jer, jeres brændofre og slagtofre, jeres tiender og afgifter og alle de udsøgte løfteofre, I lover Herren.

5 Mosebog 14,23 og på det sted, Herren din Gud udvælger til bolig for sit navn, skal du for hans ansigt spise tienden af dit korn, din vin og din olie, samt det førstefødte af dine køer og får, for at du må lære at frygte Herren din Gud alle dage.

Spørgsmålet er så, hvad Jesus mente om dette.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, 3 Mosebog, 4 Mosebog, 5 Mosebog, 1 og 2 Kongebog, Firekildehypotesen, Josephus