Hvaba?? Folkeslagenes Galilæa Hvaba??

Kort over Israels 12 stammer
Kort over Israels 12 stammer

Bibelen kan ikke rigtigt blive enig med sig selv, om Jesus var Betlehem eller fra Nazaret eller et helt tredje sted.

Ifølge Matthæusevangeliet flyttede Jesus som voksen fra Nazaret til Kapernaum for at opfylde en spådom om »Folkeslagenes Galilæa«:

Matthæus 4,13 Men han forlod Nazaret og kom og bosatte sig i Kapernaum ved søen, i Zebulons og Naftalis land,
Matthæus 4,14 for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger:
Matthæus 4,15 Zebulons land og Naftalis land, Vejen langs Havet, Landet på den anden side af Jordan og Folkeslagenes Galilæa,

Det vil sige, at Jesus dermed skulle opfylde denne profeti af Esajas:

Esajas 8,23 Dog skal der ikke være mørke for landet, som nu er i trængsel. Som Herren tidligere bragte skam over Zebulons land og Naftalis land, bringer han i fremtiden ære over Vejen langs Havet, Landet på den anden side af Jordan og Folkeslagenes Galilæa.

Umiddelbart er det svært at få hoved og hale i denne såkaldte profeti. Hvad har »Vejen langs Havet« at gøre med »Kapernaum ved søen«? Har Jesus udnævnt Galilæas Sø til Verdenshavet?

Kig på kortet til højre: Naftali er tegnet med brunt lige over midten af kortet. I nederste højre hjørne af Naftali ligger Kapernaum ved bredden af Galilæas Sø. Zebulon ligger til venstre og er farvet mørkeblåt. Galilæas Sø er bare en slags "udposning" på Jordan-floden, der løber lodret på kortet. Middelhavet ligger til venstre. Der er flere kort her, her og her.

Som kortet viser, ligger hverken Kapernaum, Naftali eller Zebulon ved havet. Jesus kan heller ikke have "bragt ære" til Zebulon, da Kapernaum ikke ligger ved Zebulon.(1) Og hvad glæde skulle »Landet på den anden side af Jordan« have af, at Jesus åbner en tømrervirksomhed i en by på vestsiden af Galilæas Sø?

Men det værste er, at hvis vi kigger i den forrige danske oversættelse, står der ikke noget om Galilæa:

Esajas 9,1 Men engang skal der ikke længer være Mørke i det Land, hvor der nu er Trængsel; i Fortiden bragte han Skændsel over Zebulons og Naftalis Land, Men i Fremtiden bringer han Ære over Vejen langs Søen, Landet hinsides Jordan, Hedningernes Kreds.
(Den forrige danske oversættelse)

Jesus påstår at have opfyldt en profeti om "Folkeslagenes Galilæa", men det eneste nogelunde sikre, man kan sige om profetien, er, at den intet nævner om "Folkeslagenes Galilæa".

For mange flere detaljer (også om, hvorfor vers 8,23 bliver til 9,1), se: Jesus Flytter til Kapernaum.

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Kapernaum ligger ikke ved Zebulon . . .: I al fald ikke ifølge de kristne kort.

Men det er meget muligt, at Kapernaum er frit opfundet ligesom så mange andre stednavne i Det Nye Testamente. I så fald kan fantasibyen Kapernaum sagtens have ligget både i Naftali og Zebulon, eller for den sags skyld på Månen.


Mærker: Esajas, Matthæus, GT kontra NT