Hvaba?? Et sabbatår for landet Hvaba??

Hvert syvende år må der ikke høstes.
Kornmarken

Hvert eneste år skal man ofre af sine afgrøder:

5 Mosebog 14,22 År for år skal du tage tiende af hele den afgrøde, din mark bærer,
5 Mosebog 14,23 og på det sted, Herren din Gud udvælger til bolig for sit navn, skal du for hans ansigt spise tienden af dit korn, din vin og din olie, samt det førstefødte af dine køer og får, for at du må lære at frygte Herren din Gud alle dage.

Det er jo ret entydigt: Man skal betale tiende hvert eneste år: »År for år« skal man frembære »den afgrøde, din mark bærer« herunder »dit korn, din vin«.

Men andre steder beordrer Gud, at alle landets marker skal ligge brak hvert syvende år:

3 Mosebog 25,1 Herren talte til Moses på Sinajs bjerg og sagde:
3 Mosebog 25,2 Tal til israelitterne og sig til dem: Når I kommer ind i det land, jeg vil give jer, skal landet holde sabbatshvile for Herren.
3 Mosebog 25,3 Seks år skal du tilså din mark, og seks år skal du beskære din vingård og høste afgrøden;
3 Mosebog 25,4 men i det syvende år skal landet holde fuldstændig hvile, en sabbat for Herren; da må du ikke tilså din mark eller beskære din vingård.
3 Mosebog 25,5 Hvad der har sået sig selv efter din høst, må du ikke høste, og druerne fra de ubeskårne ranker må du ikke plukke. Landet skal have et hvileår.

Hvert syvende år må man ikke tilså marken og beskære druerne, og man må ikke engang høste det selvsåede korn eller druerne fra de ubeskårne ranker.

Det gør det jo ret svært at adlyde reglerne i 5 Mosebog 14,22-23 og frembære »den afgrøde, din mark bærer« og »dit korn, din vin«.

Kommentar

En pudsig detalje er, at Nehemias' Bog er skrevet senere end de forskellige Mosebøger, og Nehemias forsøger ofte at udglatte sådanne selvmodsigelser: Historien om Nehemias foregår, efter at jøderne vender tilbage efter halvfjerds år i Babylon, og de skal til "igen" at adlyde Moseloven. Her erklærer præsterne og levitterne sig villige til "at give afkald" på afgrøderne hvert syvende år.

Nehemias 10,29 Resten af folket, præsterne, levitterne, portvagterne, sangerne, tempeltrællene og alle, der havde skilt sig ud fra de fremmede folk og holdt sig til Guds lov, tillige med deres hustruer, sønner og døtre, alle, der var i stand til at forstå,
[.. .. ..] [. . .]
Nehemias 10,32 Og når landets folk på sabbatsdagen kommer med deres varer og al slags korn for at sælge det, vil vi ikke købe det på sabbatten eller på nogen helligdag. Vi vil give afkald på det syvende års afgrøder og i det år eftergive enhver gæld.


Mærker: 3 Mosebog, 5 Mosebog, Nehemias, Firekildehypotesen