Hvaba?? Ville Jesus blive hos disciplene indtil verdens ende? Hvaba??

Der ikke nogen Himmelfart i Matthæusevangeliet.
Kristi himmelfart - Bregningen Kirke

Matthæusevangeliet ender med, at den genopstandne Jesus lover at blive hos sine disciple indtil verdens ende:

Matthæus 28,19 Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,
Matthæus 28,20 og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."

Det lyder, som om Jesus har tænkt sig at aflyse Kristi Himmelfart, og faktisk er der ikke nogen Himmelfart i Matthæusevangeliet. Forfatteren mener åbenbart, at Jesus bor i Jerusalem den dag i dag.

Andre gange sagde han det modsatte:

Matthæus 26,11 De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid.

Johannes 7,34 I vil lede efter mig og ikke finde mig, og hvor jeg er, kan I ikke komme."

Kommentar

Ovenstående citat (»men mig har I ikke altid«) er et af de få Jesus-ord, der både findes i de synoptiske evangelier (Markus 14,7), og Johannesevangeliet (Johannes 12,8).

Dette vil forskere normalt tage som et tegn på, at der er stor sandsynlighed for, at ordene er udtalt af den historiske Jesus.

Markus 14,7: De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem; men mig har I ikke altid.
Johannes 12,8: De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid."

Kristne bortforklaringer
Denne selvmodsigelse blev allerede pointeret af filosoffen Porfyr (ca. 232 - 305?).

Det kristne modsvar i 1.700 år har været, at Jesus har to "tilstande": Den menneskelige, der ikke ville være længe her på jorden, og den guddommelige, der vil være hos disciplene "indtil verdens ende". Kun 20 år efter Porfyr's død — ved koncilet i Nikæa år 325 — vedtog man dogmet om treenigheden, der er opfundet netop for at bortforklare den slags selvmodsigelser.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Johannes