Hvaba?? Mirakler på afstand, eller tavshed tæt på? Hvaba??

Jesus på korset sammen med Johannes og Maria'erne.
Bemærk fraværet af solformørkelser, jordskælv og zombier.
Jesus på korset

De tre synoptiske evangelier er enige om, at da Jesus døde, skete der en række mirakler, og at vidnerne var et antal kvinder, der så til på afstand:

Matthæus 27,45 Men fra den sjette time faldt der mørke over hele jorden indtil den niende time.
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 27,51 Og se, forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne revnede,
Matthæus 27,52 og gravene sprang op, og mange af de hensovede helliges legemer stod op,
Matthæus 27,53 og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange.
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 27,55 Der var også mange kvinder, der så til på afstand, de havde fulgt Jesus fra Galilæa og sørget for ham.
Matthæus 27,56 Blandt dem var Maria Magdalene, Maria, Jakobs og Josefs mor, og Zebedæussønnernes mor.

Det er sandelig ikke småting: En 3-timers, verdensomspændende solformørkelse midt i påsken, tempelforhænget bliver flænget, et voldsomt jordskælv, og en hær af zombier, der »gik ud af deres grave« og ventede tre dage i udkanten af byen, før de gik ind i Jerusalem »og viste sig for mange«.

I Johannesevangeliet er historien helt anderledes: 1) Disciplene har ikke svigtet Jesus. En af dem, nemlig forfatteren selv, står lige op og ned ad korset; 2) kvinderne ser ikke til på afstand. Tre(1) af dem står op ad korset sammen med Johannes; og 3) selvom de således er i allerførste parket, er der ingen omtale af flængede forhæng, solformørkelser, jordskælv eller zombier.

Johannes 19,25 Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene.
Johannes 19,26 Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den discipel, han elskede, sagde han til sin mor: "Kvinde, dér er din søn."

Kristne bortforklaringer
Den mest almindelige bortforklaring er at pladre alle fire evangelier sammen. Ligesom man gør med Jesus' sidste ord på korset. Hvis man har læst evangelierne, kan det være forvirrende at se The Passion af Mel Gibson, hvor Jesus taler til Maria og Johannes, mens miraklerne fra de synoptiske evangelier passerer revy.

Dette ændrer jo ikke ved, at der er tale om to forskellige historier. I den ene version er der masser af mirakler; i den anden er der ingen. I den ene har alle disciplene ladt Jesus i stikken (Markus 14,50); i den anden står Johannes foran korset, uden at de romerske myndigheder griber ind.

Og hvis man virkelig insisterer på, at de tre synoptiske evangelister har "glemt", at Johannes og Maria stod ved korset, mens Johannes har "glemt" alle miraklerne, så har vi stadig problemet med, at ifølge de synoptiske evangelier stod en flok Maria'er inklusive Maria Magdalene på afstand (Matthæus 27,56), mens ifølge Johannes stod en flok Maria'er inklusive Maria Magdalene klos op ad korset (Johannes 19,25).

Markus 14,50: Da lod de ham alle sammen i stikken og flygtede.

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Tre kvinder . . .: man kunne let læse teksten, som om der var endnu flere end tre, men det er Bibelselskabets fusk.

Se evt. Hvad hed Jesus' mor?


Mærker: Matthæus, Markus, Lukas, Johannes, De synoptiske evangelier