Hvaba?? Fik kong Sidkija en fredelig død? Hvaba??

Lige siden babylonernes barske behandling af kong Sidkija, har jøderne drømt om at knuse Babylons spæde mod stenene.
Salme 137,9

Gud lovede, at kong Sidkija ville få en fredelig død:

Jeremias 34,3 Og du skal ikke undkomme fra hans Haand, men du skal visselig gribes og gives i hans Haand, og dine Øjne skulle se Kongen af Babels Øjne, og hans Mund skal tale til din Mund, og du skal komme til Babel.
Jeremias 34,4 Men hør kun Herrens Ord, Zedekias, Judas Konge! saa siger, Herren om dig: Du skal ikke dø for Sværdet.
Jeremias 34,5 Du skal dø i Fred, og som man har brændt Baal over dine Fædre, de første Konger, som have været før dig, saa skulle de brænde Baal for dig og sørge over dig med et: "Ak Herre!" thi jeg har talt Ordet, siger Herren.
(Dansk oversættelse fra 1919)

Men mon ikke de fleste ville betakke sig for at dø som Kong Sidkija?

Jeremias 52,9 De greb kongen og førte ham til Ribla i Hamats land, hvor babylonerkongen fældede dom over ham.
Jeremias 52,10 Babylonerkongen lod Sidkijas sønner halshugge for øjnene af ham, og også alle Judas stormænd blev halshugget i Ribla.
Jeremias 52,11 Han stak øjnene ud på Sidkija, lagde ham i lænker og førte ham til Babylon, hvor han satte ham i forvaring, og dér var han til sin dødsdag.

Kommentar

Dette eksempel på upålidelige profeter var med i Thomas Paine's "Age of Reason" i 1794. Paine var også forarget over, at Jeremias efter at have vildledt Kong Sidkija gik over til babylonerkongens tjeneste (Jeremias 39,11-12): »What, then, can we say of these prophets, but that they were impostors and liars?«

Jeremias 39,11: Gennem chefen for livvagten, Nebuzar'adan, befalede babylonerkongen Nebukadnesar om Jeremias:
Jeremias 39,12: "Tag ham, og pas på ham! Gør ham ikke noget ondt, men gør alt det for ham, som han beder dig om!"

Kristen bortforklaring #1

Hvis man er hardcore kristen, er der ingen selvmodsigelse. Tværtimod viser episoden Guds uendelige visdom, fordi øjenudstikningen redder en anden selvmodsigelse. Profeten Ezekiel havde spået: »Jeg fører ham til Babylonien, kaldæernes land, men han kommer ikke til at se det« (Ezekiel 12,13).

Ved at stikke øjnene ud på Kong Sidkija har babylonerkongen og Gud i skøn forening hjulpet Ezekiel med at opfylde hans profeti.

Ezekiel 12,13: Jeg kaster mit net over ham, og han bliver fanget i mit garn. Jeg fører ham til Babylonien, kaldæernes land, men han kommer ikke til at se det. Dér skal han dø.

Men det ændrer ikke ved, at Kong Sidkija's skæbne ikke er det, man forstår ved at »dø i fred«. Det er muligt, at hans øjne så Babels konges øjne, men derefter blev han blindet, og det sidste han så i dette liv var, at hans sønner og venner blev hugget ned. Derefter døde han blind i lænker i et babylonsk fængsel. Hvis det er, hvad Gud kalder at »dø i fred«, så må vi erkende, at Gud ikke lever på samme planet, som os andre.

Desuden er det svært at tro, at nogen skulle have tændt ild til ære for Kong Sidkija som lovet (34,5), eftersom Jerusalem var brændt ned, hans sønner var dræbte, stormændene hugget ned, og jøderne ført i eksil til Babylon.

Kristen bortforklaring #2

For de fleste mennesker er det langt ude, at spådommen: »dine Øjne skulle se Kongen af Babels Øjne«, ender med, at Sidkija's øjne bliver stukket ud.

Den forrige oversættelse valgte en mere afdæmpet formulering: »Øje til Øje«

Jeremias 34,3 Og du skal ikke undslippe hans Hånd, men gribes og overgives i hans Hånd og se Babels Konge Øje til Øje, og han skal tale med dig Mund til Mund, og du skal komme til Babel.
(Den forrige danske oversættelse)

Kristen bortforklaring #3

Den autoriserede oversættelse fra 1992 tager afdæmpningen et skridt videre og dropper enhver hentydning til Sidkija's øjne. Istedet hedder det: »stå ansigt til ansigt«.

Jeremias 34,3 Selv skal du ikke undgå at falde i hans magt; du bliver grebet og givet i hans magt. Du skal stå ansigt til ansigt med ham, og du skal komme til Babylon.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Jeremias