Hvaba?? Skal en kristen sørge for sine efterkommere? Hvaba??

Giv alt til de fattige. Så har du "en uudtømmelig skat i himlene", og paven får et guldkors mere.
Bed for de sultende børn

Ja, en god mand sørger for arv til sine efterkommere.

Ordsprog 13,22 En god mand efterlader sine børnebørn arv, synderens formue overgår til de retfærdige.

Nej, man skal give alt, hvad man har, væk. Så har man »en uudtømmelig skat i himlene«:

Lukas 12,33 Sælg jeres ejendele og giv almisse. Skaf jer punge, som ikke slides op, en uudtømmelig skat i himlene, hvor ingen tyv kommer, og intet møl ødelægger.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Ordsprogenes Bog, Lukas, GT kontra NT