Hvaba?? Skal en kristen sørge for sin familie? Hvaba??

Det daglige brød
Det daglige brød

Ja, hvis ikke man sørger særligt for sin egen husstand, er man ikke kristen, men »værre end en vantro«:

1 Timotheus 5,8 Den, som ikke sørger for sine egne, og særlig for sin egen husstand, har fornægtet troen og er værre end en vantro.

Nej, hvis man bekymrer sig om småting såsom mad og tøj, er man ikke kristen — man er som en hedning:

Matthæus 6,25 Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne?
Matthæus 6,26 Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de?
Matthæus 6,27 Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig?
Matthæus 6,28 Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke.
Matthæus 6,29 Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem.
Matthæus 6,30 Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende?
Matthæus 6,31 I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen?
Matthæus 6,32 Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, 1 Timotheus, Paulus, Bjergprædikenen