Hvaba?? Har Jesus eller Satan magten her på jorden? Hvaba??

Djævelen tilbyder Jesus hele verden.
Fristelse

Efter genopstandelsen var Jesus "herliggjort", og han havde fået »al magt i himlen og på jorden«:

Matthæus 28,18 Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: "Mig er givet al magt i himlen og på jorden.

Så fløj han til himmels og overlod problemerne til os andre. Og problemer er der masser af, for ifølge resten af Det Nye Testamente er det ikke Jesus, men Satan, der har magten over jorden.

2 Korintherne 4,4 for dem, der ikke tror; deres tanker har denne verdens gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede.

1 Johannes 5,19 Vi ved, at vi er af Gud, og at hele verden ligger under for den Onde.

Efeserne 6,12 Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.

Det vil først ske engang langt ude i fremtiden, at Satan bliver styrtet, så han ikke længere »forfører hele verden«:

Åbenbaringen 12,9 Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder Djævelen og Satan, og som forfører hele verden - styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, 2 Korintherne, Efeserne, 1 Johannes, Åbenbaringen, Paulus