Hvaba?? Vil de kristne dø? Hvaba??

Johannes 8,51: "Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden".
St. Denis

Jesus lovede, at dem der holdt fast ved hans ord, aldrig nogensinde ville dø:

Johannes 8,51 Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden."

Men han spåede også, at disciplene ville blive slået ihjel, netop på grund af hans navn:

Matthæus 24,9 Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn.

Og ifølge Hebræerbrevet skal alle dø. Der står ikke noget om, at der skulle gælde en undtagelse for disciple og andre troende:

Hebræerne 9,27 Og ligesom det er menneskenes lod at dø én gang og derefter dømmes,

Kristne bortforklaringer
Bortforklaringen er den sædvanlige med, at "ordene betyder noget andet". I dette tilfælde skal "døden" skal læses som "den anden død", altså at synderne havner i svovlsøen (Åbenbaringen 21,8).

Ifølge denne forklaring er det Jesus "prøver at sige" i Johannes 8,51 altså, at når de kristne genopstår, kommer de ikke i Helvede.

Dette må dog siges at være en kreativ forklaring. Johannes er den evangelist, der mindst af alle nævner Helvede. Faktisk bruger Johannes aldrig ordet helvede, og ordet "ild" optræder kun i et enkelt vers (Johannes 15,6).

Det kræver stor kreativitet (og en manglende respekt for forfatteren) at bortforklare Johannesevangeliet med, at Jesus havde "underforstået" en brændende svovlsø, der overhovedet ikke omtales i Johannesevangeliet.

Åbenbaringen 21,8: Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl; det er den anden død."
Johannes 15,6: Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Johannes, Hebræerne, Åbenbaringen