Hvaba?? Rigdom og velstand fylder hans hus Hvaba??

Hvordan man får en kamel gennem et nøglehul.
Al Jaffee, Kamelen gennem nåleøjet

Gode mennesker går det godt, og det fremgår utallige steder i Bibelen, at Gud vil belønne de troende med koner, børn, slaver, kvæg, mad, vin, osv., osv. (5 Mosebog 20,14; 5 Mosebog 28,1-14; Job 42,12-13; Ordsprogenes Bog 3,9-10; 2 Samuel 5,10-13).

Lad os tage et enkelt eksempel:

5 Mosebog 20,14: Men kvinder og børn og dyrene og alt, hvad der er i byen, det du har røvet i den, kan du tage som krigsbytte; du må gøre dig til gode med det bytte fra dine fjender, som Herren din Gud har givet dig.
5 Mosebog 28,1: Hvis du adlyder Herren din Gud og omhyggeligt følger alle hans befalinger, som jeg giver dig i dag, vil Herren din Gud ophøje dig over alle jordens folk.
5 Mosebog 28,2: Alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig, hvis du adlyder Herren din Gud:
5 Mosebog 28,3: Velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken.
5 Mosebog 28,4: Velsignet være frugten af dine moderliv og frugten af din jord og frugten af dit kvæg, dine oksers afkom og dine fårs tillæg.
5 Mosebog 28,5: Velsignet være din kurv og dit dejtrug.

[. . .]

5 Mosebog 28,8: Herren vil befale velsignelsen at bo hos dig, i dine forrådskamre og i alt, hvad du har erhvervet, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, han vil give dig.

[. . .]

5 Mosebog 28,11: Herren vil give dig frugt af dine moderliv, frugt af dit kvæg og frugt af din jord i overflod i det land, Herren lovede dine fædre at give dig.
5 Mosebog 28,12: Herren vil åbne sit gode forrådskammer, himlen, for dig og til rette tid give dit land den regn, det behøver, og velsigne al din gerning, så du kan låne ud til mange folk og ikke selv skal låne.
Job 42,12: Fra da af velsignede Herren Job mere, end han tidligere havde gjort. Han fik fjorten tusind får, seks tusind kameler, tusind spand okser og tusind æselhopper.
Job 42,13: Han fik syv sønner og tre døtre;
Ordsprogenes Bog 3,9: Du skal ære Herren med din rigdom, med det første af al din afgrøde;
Ordsprogenes Bog 3,10: så fyldes dine forrådskamre til overflod, dine persekar løber over med vin.
2 Samuel 5,10: Og David blev mægtigere og mægtigere; Herren, Hærskarers Gud, var med ham.
[. . .]
2 Samuel 5,12: Da forstod David, at Herren havde sikret ham som konge over Israel og ophøjet hans kongemagt for sit folk Israels skyld.
2 Samuel 5,13: Efter at David var kommet fra Hebron, tog han flere medhustruer og hustruer fra Jerusalem, og han fik flere sønner og døtre.

Salme 112,1 Halleluja. Lykkelig den, der frygter Herren og elsker hans bud højt.
[.. .. ..] [. . .]
Salme 112,3 Rigdom og velstand fylder hans hus, og hans retfærdighed består til evig tid.

Men på den anden side: Når Gud har fyldt vores hjem med rigdom og velstand, kan vi ikke komme i himlen. For det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.

Matthæus 19,21 Jesus sagde til ham: "Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!"
Matthæus 19,22 Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende.
Matthæus 19,23 Og Jesus sagde til sine disciple: "Sandelig siger jeg jer: Det er vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget.
Matthæus 19,24 Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Salmernes Bog, Matthæus, GT kontra NT