Hvaba?? Kristendommens begyndelse II Hvaba??

Stefanus stenes
Stening

Vi har tidligere kigget på, hvordan Apostlenes Gerninger overhovedet ikke hænger sammen med evangelierne, og hvordan Jerusalems indbyggere intet kender til disse begivenheder.

Men kristendommen startede altså i Jerusalem — påstår Lukas — og på et et eller tidspunkt skal den jo sprede sig til resten af verden. Ifølge Apostlenes Gerninger skete det som følge af en stor forfølgelse, der begyndte med steningen af Stefanus (billedet til højre)

Apostl. G. 8,1 Og Saulus bifaldt mordet på Stefanus. Samme dag udbrød der en stor forfølgelse af menigheden i Jerusalem, og alle undtagen apostlene blev spredt ud over Judæa og Samaria.
[.. .. ..] [. . .]
Apostl. G. 8,4 De, der var blevet spredt, begyndte nu at drage rundt og forkynde ordet.

Apostl. G. 11,19 De, der var blevet spredt under den forfølgelse, der udbrød i anledning af Stefanus, rejste nu rundt helt til Fønikien og Cypern og Antiokia, men forkyndte kun ordet for jøder.

Sådan blev kristendommen spredt: De tidlige kristne flygtede fra Jerusalem og forkyndte derefter ordet i Judæa, Samaria, Fønikien, Cypern og Antiokia. Det står selv i Bibelen.

Men selvmodsigelsen ligger i den samme tekst: »alle undtagen apostlene«. Apostlene fortsætter uhindret deres dagligdag i Jerusalem.

Apostlene sender Peter og Johannes til Samaria, fordi der er behov for dem dér (Apostlenes Gerninger 8,14), og bagefter vender de tilbage (Apostlenes Gerninger 8,25). Så bliver Paulus omvendt og besøger apostlene i Jerusalem, men de sender ham videre, fordi han (og kun han) er i fare (Apostlenes Gerninger 9,23). Senere besøger Paulus apostlene i Jerusalem igen ved det store kirkemøde og tilsidst, da han bliver arresteret.

Der er simpelthen flettet to separate og indbyrdes modstridende historier sammen: En om, hvordan de kristne flygter og bliver spredt over den ganske verden, og en anden om, hvordan hovedsædet uforstyrret fortsætter sit arbejde i Jerusalem.

Det sidste er også en selvmodsigelse, dels fordi apostel betyder udsending (altså i modsætning til folk, der sidder på deres flade bagdel i Jerusalem), og dels fordi Jesus havde beordret apostlene til at forkynde ordet i hele verden.

Apostlenes Gerninger 8,14: Da apostlene i Jerusalem hørte, at Samaria havde taget imod Guds ord, sendte de Peter og Johannes ned til dem.
Apostlenes Gerninger 8,25: Da apostlene nu havde vidnet og talt Herrens ord, vendte de tilbage til Jerusalem, og undervejs forkyndte de evangeliet i mange samaritanske landsbyer.
Apostlenes Gerninger 9,23: Efter lang tids forløb traf jøderne i fællesskab den beslutning at rydde ham af vejen.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Apostlenes Gerninger