Hvaba?? Var Abrahams far i live? Hvaba??

Belgisk fødselsdagskort: Når man er fyldt halvtreds, siger belgierne, at man har set Abraham.
Belgisk lykønskningskort

Folk blev gamle i gamle dage. Abra[ha]ms far, Tera, var 70 år, da han fik Abraham, og han var 205 år gammel, da han døde i Karan.

1 Mosebog 11,26 Da Tera havde levet 70 år, fik han Abram, Nakor og Haran.
[.. .. ..] [...]
1 Mosebog 11,32 Tera levede 205 år. Så døde Tera i Karan.

I Karan mødte Abraham Gud, der beordrede ham til at rejse videre sammen med sin nevø Lot. På det tidspunkt var Abraham en ung mand på 75 år:

1 Mosebog 12,1 Herren sagde til Abram: "Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig.
[.. .. ..] [...]
1 Mosebog 12,4 Så drog Abram af sted, sådan som Herren havde befalet ham, og Lot drog med ham. Abram var femoghalvfjerds år, da han forlod Karan.

Så tager vi lommeregneren frem: Tera var 70, da han fik Abraham, så da Abraham var 75, må Tera have været 145. Eftersom han blev 205 år, havde han stadig de bedste 60 år af sit liv til gode.

Abrahams far var altså i høj grad i live, da han forlod ham i Karan.

Men hvis vi kigger på Stefanus' forsvarstale i Apostlenes Gerninger, får vi en anden historie. Abraham forlod først Karan, da hans far var død:

Apost. G. 7,4 Da forlod han kaldæernes land og slog sig ned i Karan, og da hans far var død, førte Gud ham bort derfra til det land, som I nu bor i.

Hvem har ret? Var Abrahams far død? Eller levede han 60 år mere?

Jødiske bortforklaringer

Mosebøgerne findes også i en anden tradition fra Samaria.

I de samaritanske Mosebøger er Tera's alder rettet fra 205 til 145 år. Så passer Abraham's afrejse med Tera's død.

Se evt.: De første 20 patriarker plus 2.

Kristen bortforklaring #1

Da ærkebiskop James Ussher skrev sin kronologi i 1650, stødte han ind i dette problem. Hans løsning var at gøre Abraham 60 år yngre.

Ussher valgte at fortolke 1 Mosebog 11,26 (citeret foroven) som, at Tera havde fået det første af sine børn som 70-årig, men at han først havde fået Abraham 60 år senere. Så passede det med, at Tera døde samme år, som Abraham rejste afsted.

Denne forklaring gør ikke bare vold på teksten, men den ignorerer også, at Abraham nævnes før sine brødre, hvilket i Bibelen altid betyder, at han var den førstefødte. Hvorfor skulle Bibelen oplyse os om fødselsåret for en ubetydelig biperson, men tie om fødslen af jødernes stamfar?

Kristen bortforklaring #2

Man kan fortolke "død" som "åndeligt død". Tera var "åndeligt død", fordi han havde glemt sit oprindelige formål med at flytte sin familie fra Ur i Kaldæa.

Denne forklaring står på Conservapedia, og den er lige så langt ude, som den lyder. Der står ingen steder, hvilket "formål" Tera havde med at flytte fra Ur, og der står ingen steder i Det Gamle Testamente noget om at være "åndeligt død".

Desuden blev folk som sagt gamle i gamle dage, og Sem, Arpakshad, Shela, Eber, Re'u og Serug var også alle i live. Men Abrahams tip-tip-tip-tip-tip-tip-oldefar var måske også "åndeligt død"?

Kristen bortforklaring #3

Generelt står der meget vrøvl i Stefanus' forsvarstale. En generel og populær bortforklaring af denne tale lyder:

Several approaches toward a reconciliation of these conflicts have been attempted, but one that has been gaining vogue in recent years is an attempt to distinguish between inerrancy of content and inerrancy of record. This option leaves the divergences in Stephen's speech as admissible errors since inspiration, and its corollary, inerrancy, need only be posited of the author of Acts and not of Stephen as a character in the narrative.
(Rex A. Koivisto, Stephen's Speech: A Theology Of Errors?, Grace Theological Journal 8.1 (1987), side 101-102)

Med andre ord er det ikke en fejl i Apostlenes Gerninger, hvis forfatteren citerer Stefanus for at have sagt noget forkert. Selvom Bibelen er 100% sand, kan den godt citere folk, der siger noget vrøvl. Selvom Elisabeth og Maria sagde, at Jomfru Maria var velsignet og salig, Moses' spejdere påstod, de havde set kæmper, jøderne påstod, de aldrig havde været slaver, og selvom Jakob sagde, at Labans far hed Nakor, kan det godt være forkert. Der er jo aldrig nogen, der har påstået, at Elisabeth, Maria, Moses' spejdere, de onde jøder og Jakob var guddommeligt inspirerede, vel?

Der er jo heller aldrig nogen, der har beskyldt Stefanus for at være guddommeligt inspireret, vel?

Men der er lige præcis, hvad Bibelen påstår: Stefanus var »en mand fuld af tro og Helligånd« (Apostlenes Gerninger 6,5). Da han holdt talen, havde han et »ansigt som en engels ansigt« (Apostlenes Gerninger 6,15), og i dagens anledning var han ekstra fuld af Helligånden: »fuld af Helligånden stirrede Stefanus mod himlene« (Apostlenes Gerninger 7,55).

Apostlenes Gerninger 6,5: Dette forslag tilsluttede hele forsamlingen sig, og de valgte Stefanus, en mand fuld af tro og Helligånd, Filip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaos, en proselyt fra Antiokia.
Apostlenes Gerninger 7,55: Men fuld af Helligånden stirrede Stefanus mod himlene, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side.
Apostlenes Gerninger 6,15: Alle, der sad i Rådet, stirrede på ham, og for dem at se var hans ansigt som en engels ansigt.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, Apostlenes Gerninger, GT kontra NT, Stamtavler