Hvaba?? Hvor genså Jesus første gang sine disciple? Hvaba??

I Lukasevangeliet møder Jesus først to ukendte disciple tæt på Jerusalem.
Jesus i Emmaus

På et bjerg i Galilæa:

Matthæus 28,16 Men de elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne.
Matthæus 28,17 Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede.

Nej. I landsbyen Emmaus, der ligger tres stadier fra Jerusalem (billedet til højre):

Lukas 24,13 Men samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger tres stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus;
Lukas 24,14 de talte med hinanden om alt det, som var sket.
Lukas 24,15 Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem.

Nej, nej. I et hus i Jerusalem:

Johannes 20,19 Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem: "Fred være med jer!"

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Lukas, Apostlenes Gerninger