Hvaba?? Er Moseloven gyldig til evig tid? Hvaba??

Er der udløbsdato på Moseloven?
De 10 Bud

Ifølge Jesus var Moseloven er gyldig til himmel og jord forgår:

Matthæus 5,17 Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde.
Matthæus 5,18 Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket.
Matthæus 5,19 Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget.
Matthæus 5,20 For jeg siger jer: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.

Lukas 16,17 Men himmel og jord skal snarere forgå end en eneste tøddel af loven falde væk.

Men Paulus mente, at De Ti Bud var Dødens tjeneste, og at Moseloven var ophævet:

Romerne 7,4 Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde, og vi bære frugt for Gud.

Efeserne 2,15 Han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft for i sig at skabe ét nyt menneske af de to og således stifte fred

Kolossenserne 2,14 Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset;

Hebræerne 7,18 Der er altså tale om, at et tidligere bud ophæves, fordi det var svagt og nytteløst
Hebræerne 7,19 - loven førte jo ikke til målet - men der indføres i stedet noget bedre, nemlig det håb, hvori vi kommer Gud nær.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Lukas, Romerne, Efeserne, Kolossenserne, Hebræerne, GT kontra NT, Paulus, Bjergprædikenen