Hvaba?? Resultatet er givet Hvaba??

Jøderne vender tilbage efter at have tilbragt 70 år ved Babylons floder.
Boney M, Rivers of Babylon

Lad os undtagelsesvis kigge på to vers, der ikke modsiger hinanden:

Ezra 2,64 Hele forsamlingen udgjorde i alt 42.360;

Nehemias 7,66 Hele forsamlingen udgjorde i alt 42.360;

Begge bøger, Ezra og Nehemias, handler om, hvordan jøderne vender tilbage til deres land efter at have været halvfjerds år i Babylon. I begge bøger er der en lang optælling af de tilbagevendte jøder, klan for klan, og begge bøger kommer til præcis samme resultat, nemlig 42.360.

Men hvis vi kigger på tallene for de enkelte klaner, viser der sig at være masser af forskelle. Og hvad der er endnu mærkeligere: I ingen af de to bøger kan tallene lægges sammen til noget, der ligner 42.360.

Her er en optælling af oplysningerne i Ezra 2,3-60 og Nehemias 7,8-62:

Ezra, kapitel 2
Nehemias, kapitel 7
Forskel
  3. Par'oshs efterkommere 2.172   8. Par'oshs efterkommere 2.172
  4. Shefatjas efterkommere 372   9. Shefatjas efterkommere 372
  5. Araks efterkommere 775 10. Araks efterkommere 652 -123
  6. Pahat-Moabs efterkommere, nemlig Jeshuas og Joabs efterkommere, 2.812 11. Pahat-Moabs efterkommere, nemlig Jeshuas og Joabs efterkommere, 2.818 6
  7. Elams efterkommere 1254 12. Elams efterkommere 1254
  8. Zattus efterkommere 945 13. Zattus efterkommere 845 -100
  9. Zakkajs efterkommere 760 14. Zakkajs efterkommere 760
10. Banis efterkommere 642 15. Binnujs efterkommere 648 6
11. Bebajs efterkommere 623 16. Bebajs efterkommere 628 5
12. Azgads efterkommere 1.222 17. Azgads efterkommere 2.322 1.100
13. Adonikams efterkommere 666 18. Adonikams efterkommere 667 1
14. Bigvajs efterkommere 2.056 19. Bigvajs efterkommere 2.067 11
15. Adins efterkommere 454 20. Adins efterkommere 655 201
16. Aters efterkommere gennem Hizkija 98 21. Aters efterkommere gennem Hizkija 98
17. Besajs efterkommere 323 23. Besajs efterkommere 324 1
18. Joras efterkommere 112 24. Harifs efterkommere 112
19. Hashums efterkommere 223 22. Hashums efterkommere 328 105
20. Gibbars efterkommere 95 25. folkene fra Gibeon 95
21. folkene fra Betlehem 123
22. mændene fra Netofa 56 26. mændene fra Betlehem og Netofa 188 9
23. mændene fra Anatot 128 27. mændene fra Anatot 128
24. folkene fra Azmavet 42 28. mændene fra Bet-Azmavet 42
25. folkene fra Kirjat-Jearim, Kefira og Be'erot 743 29. mændene fra Kirjat-Jearim, Kefira og Be'erot 743
26. folkene fra Rama og Geba 621 30. mændene fra Rama og Geba 621
27. mændene fra Mikmas 122 31. mændene fra Mikmas 122
28. mændene fra Betel og Aj 223 32. mændene fra Betel og Aj 123 -100
29. folkene fra Nebo 52 33. mændene fra et andet Nebo 52
30. Magbishs efterkommere 156 -156
31. en anden Elams efterkommere 1.254 34. en anden Elams efterkommere 1.254
32. Harims efterkommere 320 35. Harims efterkommere 320
33. folkene fra Lod, Hadid og Ono 725 37. folkene fra Lod, Hadid og Ono 721 -4
34. folkene fra Jeriko 345 36. folkene fra Jeriko 345
35. Sena'as efterkommere 3.630 38. Sena'as efterkommere 3.930 300
36. Præsterne: Jedajas efterkommere af Jeshuas hus 973 39. Præsterne: Jedajas efterkommere af Jeshuas hus 973
37. Immers efterkommere 1052 40. Immers efterkommere 1052
38. Pashkurs efterkommere 1.247 41. Pashkurs efterkommere 1.247
39. Harims efterkommere 1.017 42. Harims efterkommere 1.017
40. Levitterne: Jeshuas efterkommere gennem Kadmiel, Binnuj og Hodavja 74 43. Levitterne: Jeshuas efterkommere gennem Kadmiel, Binnuj og Hodavja 74
41. Sangerne: Asafs efterkommere 128 44. Sangerne: Asafs efterkommere 148 20
42. Portvagterne: Efterkommerne efter Shallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita og Shobaj, i alt 139 45. Portvagterne: Efterkommerne efter Shallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita og Shobaj, i alt 138 -1
58. Tempeltrællene og efterkommerne efter Salomos hoffolk udgjorde i alt 392 60. Tempeltrællene og efterkommerne efter Salomos hoffolk udgjorde i alt 392
60. Efterkommerne efter Delaja, Tobija og Nekoda, i alt 652 62. Efterkommerne efter Delaja, Tobija og Nekoda, i alt 642 -10
Ialt: 29.818 Ialt: 31.089

Optællingen fås som regneark.

Kristen bortforklaring #1

Selvom begge bøger fortæller, hvor mange mennesker der var i menigheden i Judæa efter hjemkomsten, er de måske ikke optalt på præcis samme tid? Det kunne tænkes, at der havde været to folketællinger, og at der havde været et par fødsler eller dødsfald mellem de to tællinger.

Hertil må det siges, at ingen af bøgerne siger, der blev foretaget to tællinger. Desuden ignorerer denne bortforklaring, at en stor del af tallene faktisk er ens. Det lyder underligt, at Azgads efterkommere skulle være næsten fordoblede fra 1.222 til 2.322, mens mange andre klaner som f.eks. Par'osh, Shefatja, Elam, Zakkaj og Ater ikke er gået 1 eneste op eller ned.

Bortforklaringen med, at der skulle have været to forskellige folketællinger med en befolkningstilvækst indimellem, bliver også modsagt af, at det samlede antal medlemmer i forsamlingen er det samme i begge bøger: 42.360.

Kristen bortforklaring #2

Med hensyn til, at ingen af tallene giver 42.360, når man lægger dem sammen, kan man påstå, at forfatteren ikke har inkluderet kvinder og børn. Som argument peger man på Jesus' bespisning i ørkenen, hvor den ene forfatter siger, der var »fem tusind mænd« (Markus 6,44), mens den anden forfatter siger, der var 5.000 »foruden kvinder og børn« (Matthæus 14,21). Med typisk kristen logik bruger man altså én selvmodsigelse til at bortforklare en anden.

Men for det første lyder det usandsynligt, at forskellen fra 29.818 og 31.089 til 42.360 skulle udgøres af kvinder og børn. Så skulle der have været tre gange så mange mænd som kvinder og børn.

For det andet forklarer det ikke, at begge forfattere kommer frem til samme tal, 42.360.

For det tredje fremgår det rimeligt tydeligt af teksten, at det netop er menighedsmedlemmerne, der tælles. Det giver ikke mening først at optælle klanerne uden kvinder og børn, og på det grundlag fremkomme med en total, der inkluderer kvinder og børn.

Markus 6,44: Det var fem tusind mænd, der havde spist.
Matthæus 14,21: Der var omkring fem tusind mænd, som havde spist, foruden kvinder og børn.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Ezra, Nehemias