Hvaba?? Det voksne spædbarn Hvaba??

Abraham jager Hagar ud i ørkenen. Billedet må være et kompromis: Ismael er for stor til at blive båret, men dog langt fra 16 år.
Dore: Abraham og Hagar

Efter at have voldtaget sin slavinde, Hagar, jager Abraham hende og deres fælles barn, Ismael, ud i ørkenen, så de kan dø af tørst. Det er i øvrigt en episode, som muslimer og kristne er utroligt stolte af:

1 Mosebog 21,14 Tidligt næste morgen gav Abraham Hagar noget brød og en lædersæk med vand, satte drengen på hendes skulder og sendte hende væk. Hun tog af sted, men for vild i Be'ershebas ørken.
1 Mosebog 21,15 Da vandet i sækken slap op, lagde hun drengen under en busk
1 Mosebog 21,16 og gik hen og satte sig i et bueskuds afstand, for hun tænkte: "Jeg vil ikke se drengen dø." Hun satte sig og brast i gråd.
1 Mosebog 21,17 Men Gud hørte drengen, og Guds engel råbte fra himlen til Hagar: "Hvad er der i vejen, Hagar? Du skal ikke være bange, for Gud har hørt drengen dér, hvor han ligger.
1 Mosebog 21,18 Gå hen og løft ham op, og pas på ham, for jeg vil gøre ham til et stort folk."

Slavinden bærer på drengen, indtil hun farer vild, og vandet slipper op. Så lægger hun drengen fra sig, men Gud hører drengens gråd »dér, hvor han ligger«, og beder hende løfte ham op igen.

Men hvor gammel var "drengen" i grunden? Lad os kigge på de foregående vers:

1 Mosebog 16,16 Abram var seksogfirs år, da Hagar fødte Ismael.

1 Mosebog 21,5 Abraham var hundrede år, da han fik sin søn Isak.
[.. .. ..] [...]
1 Mosebog 21,8 Da drengen voksede til, blev han vænnet fra, og Abraham holdt et stort gilde, den dag Isak blev vænnet fra.
1 Mosebog 21,9 Men da Sara så den søn, som den egyptiske kvinde Hagar havde født Abraham, lege med Isak,
1 Mosebog 21,10 sagde hun til Abraham: "Jag denne trælkvinde og hendes søn bort, for denne trælkvindes søn skal ikke arve sammen med min søn Isak."

Ved at sammenligne 1 Mosebog 16,16 og 21,5 kan man let regne ud, at Ismael var fjorten år ældre end Isak. I øvrigt var Ismael tretten år, da han blev omskåret (1 Mosebog 17,25).

1 Mosebog 17,25: og hans søn Ismael var tretten år, da hans forhud blev omskåret.

Hvis Isak var to år, da han blev vænnet fra (1 Mosebog 21,8), har Ismael været 16 år på dette tidspunkt. Og så står der jo ingen steder, hvor lang tid der gik fra, at Isak blev vænnet fra, til Sara blev sur over, at Ismael legede med Isak.

En perlerække af kristne apologeter, lige fra James Ussher til Answers-in-Genesis mener, at Isak var fem år. Det gør de for at løse selvmodsigelsen med, om jøderne var 215, 400 eller 430 år i Egypten. Hvis Isak var fem år, ville Ismael være 19 år.

Ismael var altså lidt for gammel, til at hans mor kunne bære ham rundt i ørkenen.

Kristen bortforklaring #1

Det har været foreslået, at Hagar var nødt til at bære Ismael, fordi han var syg.(1) Det står ingen steder i Bibelen, og det gør ikke ligefrem Abraham mere sympatisk. Men denne påstand modsiges af, at Sara netop blev sur over at se Ismael lege med Isak. Teksten lægger altså op til, at Ismael var sprængfyldt med legelyst og energi.

Kristen bortforklaring #2

En anden bortforklaring er den klassiske med, at "ordene betyder noget andet": Når der står, at »Abraham […] satte drengen på hendes skulder«, betyder det "i virkeligheden", at hun førte ham ved hånden.

Kristen bortforklaring #3

Den berygtede NIV-Bibel ændrer teksten, så Hagar kun bærer på brødet og vandet, mens man må formode, at Ismael går selv:

1 Mosebog 21,14 Early the next morning Abraham took some food and a skin of water and gave them to Hagar. He set them on her shoulders and then sent her off with the boy. She went on her way and wandered in the Desert of Beersheba.
(NIV, New International Bible)

Men selv med dette fusk er der stadig noget galt: Hvorfor skal Hagar bære det tunge læs af brød og vand alene, når hun har en teenager med sig?

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Dette er ikke kun en kristen bortforklaring. Nogle af de jødiske rabbier foreslog, at det var Sarah, der havde kastet onde øjne på Hagar's børn. Først på en datter (der ikke nævnes i Bibelen), og bagefter på Ismael, så han måtte bæres, selvom han var 17 eller endda 25 år gammel:

»Some say that vexed by Hagar’s presumption, […] Sarai then cast the evil eye on Ishmael, who grew so feeble and wizened that he could no longer walk. Therefore, when Abram sent Hagar away, she had to carry Ishmael on her back – though already seventeen years, or even twenty-five, of age; and suffering from such a burning thirst that the water-skin was soon dry«.
(Robert Graves og Raphael Patai: Hebrew Myths, The Book of Genesis, 1964, side 157)

Det, at man har digtet sådanne historier, er en indrømmelse af, at der er noget, der skal bortforklares.


Mærker: 1 Mosebog, Firekildehypotesen