Hvaba?? Småkvæg, okse eller lam? Hvaba??

Johannes Døberen som barn - og Jesus som lam.
Johannes Døberen

Gud giver reglerne for, hvordan man skal »slagte påskeofferdyret«, der kan være »får eller okse«:

5 Mosebog 16,2 Du skal slagte påskeofferdyret, får eller okse, for Herren din Gud på det sted, Herren udvælger til bolig for sit navn.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Tre vers senere har Gud skiftet mening. Nu vil han ikke længere have får eller okser; men derimod et lam:

5 Mosebog 16,5 Du må ikke slagte påskelammet hjemme i nogen af dine byer, som Herren din Gud giver dig.
5 Mosebog 16,6 Kun på det sted, Herren din Gud udvælger til bolig for sit navn, må du slagte påskelammet, om aftenen, ved solnedgang, det tidspunkt da du drog ud af Egypten.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Hvad er det, Gud vil have? Okse, får eller lam?

Kommentar

Faktisk er det ikke Gud, der vrøvler, men Bibelselskabet, der fusker med oversættelsen. De fleste steder i både Det Gamle og Det Nye Testamente, står der bare "påskeoffer" i teksten, men Bibelselskabet skriver konsekvent "påskelam". Det er åbenbart meget vigtigt for Bibelselskabet, at vi alle sammen rigtigt kan forstå, at påskeofferet er det samme som Guds lam, Jesus.

Bibelselskabet kan ikke lave deres sædvanlige fusk i 5 Mosebog 16,2. Det ville jo lyde fjollet at skrive "påskelammet skal være får eller okse". Derfor bliver ordet undtagelsesvis oversat korrekt til "påskeofferdyret", og selvmodsigelsen opstår.

Til sammenligning følger den forrige danske oversættelse, der skriver "påskeoffer" alle tre steder og ikke nævner noget lam.

5 Mosebog 16,2 Og som Påskeoffer til HERREN din Gud skal du slagte Småkvæg og Hornkvæg på det Sted, HERREN din Gud udvælger til Bolig for sit Navn.
[.. .. ..] [. . .]
5 Mosebog 16,5 Du har ingensteds Lov at slagte Påskeofferet inden dine Porte, som HERREN din Gud giver dig;
5 Mosebog 16,6 men på det Sted, HERREN din Gud udvælger til Bolig for sit Navn, der skal du slagte Påskeofferet om Aftenen ved Solnedgang, på det Tidspunkt du drog ud af Ægypten.
(Oversættelse fra 1931)

Denne oversættelse siger »Småkvæg og Hornkvæg«. Andre steder kan påskeofferet være et gedekid (2 Mosebog 12,3-5). Der er altså mange mulige dyreracer, og ovenikøbet har den sektion, vi her kigger på, ingen krav til dyrets alder. Derfor er det mildt sagt noget fusk, at Bibelselskabet konsekvent oversætter påskeoffer til lam alle steder i Bibelen.

2 Mosebog 12,3: Sig til hele Israels menighed: Den tiende dag i denne måned skal man tage et lam eller et kid til hver husstand i fædrenehuset.
[ . . . ]
2 Mosebog 12,5: Det skal være et lydefrit dyr, et årgammelt handyr; I kan tage det fra fårene eller fra gederne.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, 5 Mosebog, GT kontra NT, Forfalskninger