Hvaba?? Var graven åben påskemorgen? Hvaba??

Påskemorgen var graven tom.
Jesus Kristus & Co. 4

I Markusevangeliet ankommer kvinderne til graven påskemorgen. Men graven er åben og Jesus er væk:

Markus 16,4 Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor.

I Matthæusevangeliet er graven derimod forseglet og bevogtet af romerske soldater. Graven var stadig lukket, og den blev først åbnet, da Herrens engel steg ned fra himlen og væltede stenen for øjnene af de romerske soldater:

Matthæus 27,65 Pilatus sagde til dem: "Her har I vagtmandskab. Gå hen og sørg for, at der bliver holdt vagt, så godt I kan."
Matthæus 27,66 De gik så hen og sikrede graven med vagter og ved at sætte segl på stenen.
Matthæus 28,1 Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven.
Matthæus 28,2 Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den.

Dermed nøjes Matthæus ikke med bare at modsige de andre evangelister: Han har opfundet et ekstra — og endnu større — mirakel. En ting er, at Jesus er genopstået. Det er trods alt sket før, at folk, der er blevet erklæret døde, er vågnet igen.

Men hvordan pokker slap Jesus ud af den forseglede grav, uden at de romerske soldater opdagede det?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, De synoptiske evangelier