Hvaba?? Tømreren og hans søn Hvaba??

Universets Skaber på arbejde.
Jesus på arbejde

Var Jesus tømrer, eller var han søn af en tømrer?

Markus 6,3 Er det ikke tømreren, Marias søn og bror til Jakob og Joses og Judas og Simon? Bor hans søstre ikke her hos os?" Og de blev forarget på ham.

Matthæus 13,55 Er det ikke tømrerens søn? Hedder hans mor ikke Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas?

Kommentar

Der er sikkert mange, der vil mene, der ikke er nogen selvmodsigelse her:

  1. Kan man ikke forestille sig, at Jesus både var tømrer og samtidig var søn af en tømrer?

    Jo, det kan man sagtens, selvom det ikke står nogen steder.

  2. Kan man ikke forstille sig, at en tredjedel af folkemængden har sagt »tømreren, Marias søn«, at en anden tredjedel har sagt: »tømrerens søn? Hedder hans mor ikke Maria«, mens resten har sagt: »Josefs søn« (Lukas 4,22)? Og at Markus, Matthæus og Lukas har citeret hver sin tredjedel af folkene?
    Lukas 4,22: Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte: "Er det ikke Josefs søn?"

    Det kan man også godt, men det er lidt sværere.

Pointen er, at i dag ved vi, at hverken Markus eller Matthæus var inspirerede øjenvidner. Markusevangeliet er skrevet ca. 40 år efter begivenhederne, og Matthæus og Lukas har skrevet af efter Markusevangeliet. Det vil sige, at hver eneste forskel på Matthæus- og Markusevangeliet skyldes, at Matthæus har foretaget en bevidst ændring. Forskellene på de to vers afslører dermed en forskel i de to forfatteres dagsorden.

I Markusevangeliet er Jesus et almindeligt menneske, der får en åbenbaring ved dåben. Den eneste baggrund, vi nogensinde hører, er i dette ene vers, Markus 6,3. Jesus far nævnes hverken her eller i resten af dette evangelium, så Jesus har formentlig ingen far haft, før han blev adopteret af Gud ved dåben.

Markus 6,3 giver Matthæus flere problemer:

Med sine små ændringer har Matthæus altså fået løst tre problemer. Lukas undgår problemerne fuldstændigt ved at skrive: »Josefs søn« (Lukas 4,22).

Kristne bortforklaringer

Det har helt fra starten af været et problem for de tidligste kristne, at de måtte forsvare deres nye religion imod konkurrerende religioner, der ikke mente, at Jesus opførte sig, som det passede sig for en gudesøn.

Kirkefaderen Origenes (ca. år 185-254) fortæller, hvordan den græske filosof Celsus havde moret sig over, at Jesus blev henrettet på et kors, når han selv var tømrer. Origenes' svar var mærkeligt: »i ingen af de nuværende evangelier i kirkerne er Jesus selv nogensinde beskrevet som værende tømrer«.(1)

Enten havde Origenes glemt, hvad der står i Markusevangeliet, eller også har hans kopi (ligesom andre håndskrifter af Markusevangeliet) været forfalsket til at ligne Matthæusevangeliet.

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Origenes: Imod Celsus, bog 6, XXXVI:

»He next scoffs at the "tree," assailing it on two grounds, and saying, "For this reason is the tree introduced, either because our teacher was nailed to a cross, or because he was a carpenter by trade;" not observing that the tree of life is mentioned in the Mosaic writings, and being blind also to this, that in none of the Gospels current in the Churches is Jesus Himself ever described as being a carpenter«.


Mærker: Matthæus, Markus, Lukas, De synoptiske evangelier